Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.08.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

2024 r. 

2023 r.

2022 r.

2021 r. 

2020 r. 

2019 r. 

2018 r. 

2017 r. 

2015 r. 

2014 r. 

2013 r. i wcześniej