Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

04.05.2021 r. o godzinie 8.00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Moje Miasto Tarnów

2021 r. 

2020 r. 

2019 r. 

2018 r. 

2017 r. 

2016 r. 

2015 r. 

2014 r.