Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Organem prowadzącym dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie jest:
Powiat Tarnowski

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Gabriela Narutowicza 38

33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 6 883 300
fax +48 (14) 6 883 310
e-mail: starostwo@powiat.tarnow.pl
NIP: 993-00-88-270

REGON: 851665077

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Tarnowie
ul. Gabriela Narutowicza 38, pokój 305
33-100 Tarnów
tel./fax +48 (14) 6 883 355
e-mail: cmida@powiat.tarnow.pl