Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
 1. Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuchowie umożliwia bezpłatny kontakt osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwanych dalej „osobami uprawnionymi” dostęp do świadczenia usług tłumacza migowego.
 2.  Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą:
  Filia PPPP w Tuchowie:

  e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl
  numer telefonu: 146526494,
  z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia osoba komunikująca się językiem migowym zapewni obsługę w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 4. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania ma możliwość również skorzystać z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat  i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.  Wizyta w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie i w Filiach nie musi być wcześniej uzgadniana.