Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Logo wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR)

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w skrócie PPPP ma swoją główną siedzibę przy ulicy Krzyskiej 17A w Tarnowie.

 

Budynek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Budynek Poradni ma jedno wejście.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma trzy Filie:

– przy ulicy Wróblewskiego 1 w Tuchowie

– przy ulicy Jagiellońskiej 17 w Wojniczu

– przy ulicy Jagiełły 18 w Żabnie 

Dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie
jest
dr Renata Smoleń.

Nadzór nad Filiami sprawują Kierownicy.

Czym się zajmuję Poradnia?

Świadczy bezpłatną pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia. Pracownicy wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz świadczą pomoc w zakresie doradztwa zawodowego.  

Oferujemy każdemu indywidualne podejście i wsparcie rodzicom i nauczycielom w wychowaniu dzieci.

Obszar działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie obejmuje 16 gmin Powiatu Tarnowskiego.

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, znajdują się gminy: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka).

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Tuchowie, znajdują się gminy: Tuchów, Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa).

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie,  Filia w Żabnie, znajdują się gminy: Żabno i Wietrzychowice.

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie,  Filia w Wojniczu, znajdują się gminy: Wojnicz i Zakliczyn.

Informacja:

Jeśli chcesz się skontaktować z naszą Poradnią możesz:

– zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu:   

PPPP Tarnów: 14 627 29 59 lub 14 6272707 
Filia PPPP w Tuchowie: 14 652 64 94
Filia PPPP w Wojniczu: 14 650 11 31
Filia PPPP w Żabnie: 14 645 69 36 

– możesz wysłać e-mail na adres: sekretariat@pppptarnow.pl 

– możesz wysłać pismo na adres: Krzyska 17A, 33-100 Tarnów 

– możesz wysłać pismo za pomocą platformy Elektroniczna Platforma Usług   Administracji Publicznej w skrócie ePUAP. Adres skrytki: /pppptarnow/SkrytkaESP

– możesz skontaktować się osobiście w siedzibie Poradni w godzinach pracy 

Godziny pracy Poradni:

Sekretariat czynny jest w godzinach:

Poniedziałek – piątek 7:00-15:00

Pracownicy pedagogiczni przyjmują:

poniedziałek – czwartek  8:00-18:00
piątek – 8:00-16:00

Na stronie internetowej 
www.pppptarnow.pl oraz bip.malopolska.pl/ppppwtarnowie
znajdują się niezbędne informacje dotyczące Poradni.