Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

01.12.2020 r. o godzinie 8.00

Konferencja – Różne drogi Jeden cel – 03.2014

Konferencja – Wczesne Wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny – działania systemowe 04.2015

Zakończenie IV edycji spotkań z cyklu Dobry rodzic – szczęśliwe dziecko 05.2015

Konferencja – Jąkanie – 09.2016