Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Konferencja – Różne drogi Jeden cel – 03.2014

Konferencja – Wczesne Wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny – działania systemowe 04.2015

Zakończenie IV edycji spotkań z cyklu Dobry rodzic – szczęśliwe dziecko 05.2015

Konferencja – Jąkanie – 09.2016