Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

04.05.2021 r. o godzinie 8.00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Moje Miasto Tarnów