Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.02.2021 r. o godzinie 8.00

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

W związku z zagrożeniem epidemicznym ograniczona została również działalność Zespołu Orzekającego działającego w Poradni.

Wnioski o wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;  opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (ePUAP), która znajduje się pod adresem: epuap.gov.pl/pppptarnow/SkrytkaESP lub epuap.gov.pl/pppptarnow/skrytka

Nie odbędzie się posiedzenie Zespołu Orzekającego w dn. 01.04.2020 r.; kolejne terminy posiedzeń będą ustalane adekwatnie do sytuacji epidemicznej.