Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.08.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

umożliwiamy Państwu bezpośredni kontakt e-mailowy z poszczególnymi pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

PPPP Tarnów

Ewa Bańdur, pedagog – ewa.bandur@pppptarnow.pl
Bożena Dulowska, pedagog – bozena.dulowska@pppptarnow.pl
Beata Gil, logopeda – beata.gil@pppptarnow.pl                                                                                                                            
Monika Koczwara, psycholog – monika.koczwara@pppptarnow.pl
Małgorzata Piotrowska, pedagog – malgorzata.piotrowska@pppptarnow.pl
Sylwia Janiszewska, pedagog – sylwia.janiszewska@pppptarnow.pl
Edyta Łabuda, logopeda – edyta.labuda@pppptarnow.pl
Ewa Pleśniar, psycholog – ewa.plesniar@pppptarnow.pl
Katarzyna Słysz, logopeda – katarzyna.slysz@pppptarnow.pl                                                                                                                 
Edyta Karasiewicz- Mróz, psycholog – edyta.karasiewicz-mroz@pppptarnow.pl 
Aleksandra Smoła, pedagog – aleksandra.smola@pppptarnow.pl

PPPP Filia Wojnicz

Katarzyna Kargol, logopeda – katarzyna.kargol@pppptarnow.pl                                                                                           
Adrianna Wypasek, psycholog – adrianna.wypasek@pppptarnow.pl   
Katarzyna Dalach-Czapkowicz, pedagog – katarzyna.dalach.czapkowicz@pppptarnow.pl 
Marzena Szczebak, psycholog – marzena.szczebak@pppptarnow.pl                                                                              

PPPP Filia Tuchów

Jolanta Dziuban, pedagog – jolanta.dziuban@pppptarnow.pl
Ewa Jachym-Kawa, logopeda – ewa.jachym-kawa@pppptarnow.pl
Agnieszka Szymańska, psycholog – agnieszka.szymanska@pppptarnow.pl
Magdalena Perłowska, logopeda- magdalena.perlowska@pppptarnow.pl
Dorota Wantuch, psycholog – dorota.wantuch@pppptarnow.pl
Katarzyna Rejkowicz, psycholog – katarzyna.rejkowicz@pppptarnow.pl
Natalia Niedźwiecka, pedagog – natalia.niedzwiecka@pppptarnow.pl 
Barbara Romanowska, logopeda – barbara.romanowska@pppptarnow.pl                                                                                                

PPPP Filia Żabno

Joanna Szopińska, pedagog – joanna.szopinska@pppptarnow.pl
Kinga Czerkies, logopeda – kinga.czerkies@pppptarnow.pl                                                                                                                 
Katarzyna Zych, logopeda – katarzyna.zych@pppptarnow.pl                                                                                                               
Anna Drozdowska – Flak, psycholog – anna.drozdowska-flak@pppptarnow.pl
Natalia Lech, psycholog – natalia.lech@pppptarnow.pl