Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zasady uczestnictwa w terapii metodą EEG BIOFEEDBACK w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Warunkiem zakwalifikowania do terapii jest dostarczenie wyniku badania EEG (z opisem lekarza neurologa zawierającym określenie fotowrażliwości oraz dominacji półkuli) oraz dokumentacji lekarskiej z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko taką posiada.
1. Dziecko musi posiadać aktualną diagnozę psychologiczną.
2. Treningi odbywają się minimum raz w tygodniu.
3. Czas trwania treningu 45 – 60 minut.
4. Początkowy cykl treningów obejmuje 10-15 spotkań.
5. Całkowita liczba treningów zależy od ich postępów i wynosi 15-60 spotkań.
6. Powodzenie terapii jest możliwe pod warunkiem regularnego uczestniczenia w treningach, w odstępach nie dłuższych niż 7 -10 dni.
7. Najkorzystniejsze jest uczestnictwo w początkowych treningach 2-3 razy w tygodniu.
8. Dziecko powinno dobrze przespać noc, przyjść na trening syte i wypoczęte, jest to warunek skuteczności treningu.
9. Dziecko na trening może przynieść płytę z nagraniem ulubionej muzyki.
10. We włosach nie może być metalowych spinek czy innych ozdób, a w uszach kolczyków.
11. Telefon komórkowy należy wyłączyć i odłożyć.
12. Włosy i skóra głowy muszą być czyste.
13. Zadania domowe w miarę możliwości powinny być odrobione przed treningiem.
14. Ze względów higienicznych, nie przeprowadza się treningów z dzieckiem o widocznych objawach infekcji.