Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

19.08.2020 r. o godzinie 8.00

DOBRY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO?

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2019/20 zaprasza rodziców do udziału w cyklicznych zajęciach warsztatowych pt. „Dobry rodzic – szczęśliwe dziecko”.

Harmonogram spotkań:

10.10.2019 r. godz. 16.00 – „Wspomaganie maluchów w kształtowaniu umiejętności liczenia” – mgr Monika Karpińska, Filia w Wojniczu,

05.12.2019 r. godz. 13.00 – „Prawidłowy rozwój i samodzielność dziecka – wpływ pozytywnej dyscypliny” – mgr Anna Bomba,
Filia w Wojniczu,

12.02.2020 r. godz. 15.00 – „Dwoje uszu mam, pięknie słucham sam. Zabawy słuchowe wspierające rozwój mowy dziecka” – mgr Sabina Rosołowska – Patuła, Filia w Wojniczu,

06.04.2020 r. godz. 16.00 – „Zabawy wspomagające rozwój mowy dziecka” – mgr B. Gil, PPPP w Tarnowie,

08.06.2020 r. godz. 16.00 – „Wpływ zabaw ruchowych na rozwój poznawczy dziecka” – mgr M. Piotrowska, PPPP w Tarnowie.