Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

29.06.2021 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Moje Miasto Tarnów

DOBRY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO?

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2020/21 zaprasza rodziców do udziału w cyklicznych zajęciach warsztatowych pt. „Dobry rodzic – szczęśliwe dziecko”.

Harmonogram spotkań:

29.10.2020 r. godz. 15.00 – „Kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt
z przyrodą, wtedy nagle wychodzi z nich cała siła”(M.Montessori)
– mgr Monika Karpińska, Filia PPPP w Wojniczu

11.12.2020 r. godz. 15.00 – „Elementy integracji sensorycznej w terapii logopedycznej”
– mgr Sabina Rosołowska-Patuła, Filia PPPP w Wojniczu

18.02.2021  r. godz. 16.00 – „Jak budować u dzieci pozytywną motywację”
 – mgr Anna Juśko-Mróz , Filia PPPP w Wojniczu

15.04.2021  r. godz. 15.00 – „Wpływ korzystania z mediów przez dzieci na rozwój poznawczy i emocjonalny ”
– mgr Małgorzata Piotrowska,  PPPP 
w Tarnowie

17.06.2021 r. godz. 14.00 – „Wychowanie a pozytywna dyscyplina”
– mgr Anna Bomba, PPPP w Tarnowie