Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nadzór pedagogiczny nad Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną sprawuje
Małopolski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73
31-752 Kraków
tel. +48 (12) 4 481 110
fax +48 (12) 4 481 162
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

Delegatura w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 6 963 251
fax +48 (14) 6 963 252
e-mail: tarnow@kuratorium.krakow.pl