Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

19.08.2020 r. o godzinie 8.00

Misja Poradni

Obszar działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie to 16 gmin Powiatu Tarnowskiego.

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, znajdują się gminy: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka).

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie filia w Tuchowie, znajdują się gminy: Tuchów, Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa).

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie filia w Żabnie, znajdują się gminy: Żabno i Wietrzychowice.

W rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie filia w Wojniczu, znajdują się gminy: Wojnicz i Zakliczyn.

Poradnia współpracuje z 227 placówkami oświatowymi z terenu Powiatu Tarnowskiego.

Opieką objętych jest łącznie 34 661.