Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

26.04.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rady dla uczniów pomocne przy wyborze zawodu

Jeśli nie wiesz jaką szkołę wybrać poproś o pomoc rodziców, nauczycieli, pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego. Doradcę zawodowego znajdziesz w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie możesz skorzystać z pomocy doradców zawodowych:
– mgr Małgorzata Piotrowska – PPPP Tarnów,
– mgr Jolanta Dziuban – PPPP Tarnów Filia Tuchów,
– mgr Adrianna Wypasek – PPPP Tarnów Filia Wojnicz,
– mgr Joanna Szopińska – PPPP Tarnów Filia Żabno.

Rozwijaj swoje zainteresowania. Są one głównym czynnikiem wyboru zawodu i często ukierunkowują nasze wybory edukacyjne.
Wybierz odpowiednie zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne.
Pamiętaj o systematyczności w nauce. Dowiedz się jak uczyć się skutecznie. Jest wiele technik, które pomogą Ci efektywnie opanować materiał. Wiedza na ten temat będzie Ci potrzebna jeszcze przez kolejne lata.
Postaraj się określić swoje możliwości i predyspozycje zawodowe (zainteresowania, zdolności, umiejętności, cechy charakteru, stan zdrowia). Jest to bardzo ważne, gdyż różne zawody wymagają różnych cech osobowości, zdolności i umiejętności. Są zawody, w których także stan zdrowia jest szczególnie ważny. Jeśli trudno Ci określić swoje predyspozycje zawodowe skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego, np. w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zbierz informacje o interesujących Cię zawodach; o wykonywanych czynnościach, warunkach pracy typowych dla danego zawodu. Wykorzystaj różne źródła informacji o zawodach. Skorzystaj z pomocy rodziców, znajomych, krewnych, a także wychowawcy, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego.
Zbierz informacje o szkołach, profilach i kierunkach kształcenia w tych szkołach. Skorzystaj z możliwości bliższego poznania wybranej przez Ciebie szkoły podczas Dni Otwartych.
Zapoznaj się z wymogami rekrutacyjnymi w wybranych typach szkół, spróbuj ocenić swoje szanse i możliwości dostania się do konkretnej szkoły.
Pamiętaj, zawsze trzeba mieć jakiś plan awaryjny, dlatego wykorzystaj możliwość złożenia dokumentów w kilku szkołach, na wypadek niepowodzenia w wybranej przez Ciebie szkole.
Pamiętaj, że do wymarzonego zawodu prowadzą różne ścieżki edukacyjne.
POWODZENIA!!!

Zobacz prezentację: Doradztwo zawodowe 2023