Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie deklaruje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  w oparciu o ustawę z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w kwestii dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni http://www.pppptarnow.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Krzyska 17A, 33-100 Tarnów
tel./fax  14 6272959 
tel. 14 6272707
strona internetowa: www.pppptarnow.pl
e-mail: sekretariat@pppptarnow.pl
ksiegowosc@pppptarnow.pl

Dane teleadresowe Filii PPPP w Tarnowie:

Filia w Tuchowie:
Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów
tel./fax 14 652 64 94
e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl

Filia w Wojniczu:
Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz
tel./fax 14 650 11 31
e-mail: filiawojnicz@pppptarnow.pl

Filia w Żabnie:
Wł. Jagiełły 18, 33-240 Żabno
tel./fax 14 645 69 36
e-mail: filiazabno@pppptarnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.01.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.06.2020 r.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco dostosowywać zamieszczone materiały  na stronie internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Poradni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • niektóre zamieszczone artykuły, zdjęcia i załączniki na stronie Poradni zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – będzie  na bieżąco uzupełniany
 • linki zamieszczone na stronie internetowej w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe zostaną sukcesywnie poprawione
 • dokumenty tworzone w programie Microsoft Word, Microsoft PowerPoint i Microsoft Excel systematycznie są sprawdzane pod względem dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej Poradni:

Na stronie internetowej znajduje się logo z menu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Posiada ono następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii, odstępów pomiędzy literami oraz kursora
 • podświetlanie linków na stronie internetowej
 • możliwość odczytania strony
 • nawigacja klawiaturą

Data sporządzenia deklaracji: 10.06.2020 r.

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Sokołowska
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pppptarnow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 146272959
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Dostępność architektoniczna:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie pracuje w czterech lokalizacjach:

 • Tarnów, przy ul. Krzyska 17A – Siedziba Główna 
 • Filia w Tuchowie, przy ul. Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów 
 • Filia w Wojniczu, przy ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz
 • Filia w Żabnie, przy ul. Wł. Jagiełły 18, 33-240 Żabno

Osoby niepełnosprawne, docierające  do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie oraz w Filiach PPPP otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni.

Budynek zlokalizowany przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie, ul. Wróblewskiego 1 w Tuchowie oraz ul. Jagiellońskiej 17 w Wojniczu:

 • nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – brak windy
 • nie ma komunikatów dźwiękowych i świetlnych dla osób niewidomych i słabowidzących
 • osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw
 • brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku

Przed budynkiem przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie odbywa się z pośrednictwem schodów wyposażonych w barierkę.
Niepełnosprawni klienci mogą być przyjmowani na parterze.

Budynek zlokalizowany przy ul. Wł. Jagiełło 18 w Żabnie spełnia minimalne wymagania o których mowa w ustawie:

 • zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku – winda w komunikacji pionowej.