Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

16.06.2020 r. o godzinie 8.00

Stan na 02.03.2020 r.

Dyrektor Poradni dr Renata Smoleń
Tarnów 
Pracownicy Pedagogiczni
 
Psycholog
Edyta Karasiewicz-Mróz
Ewa Pleśniar
Anna Bomba
Monika Koczwara
Patrycja Pleban

Pedagog
Bożena Dulowska
Aleksandra Smoła
Ewa Bańdur
Małgorzata Piotrowska
 
Logopeda
Beata Gil
Katarzyna Słysz
Krystyna Zając
Edyta Łabuda
 
Pracownicy Administracji
 
Główny Księgowy
Katarzyna Lachowicz
 
Samodzielny Referent
Andżelika Gębala

Starszy Referent 
Inspektor Ochrony Danych

Joanna Blecharska

Referent
Joanna Sokołowska

Pomoc administracyjna 
Agnieszka Jop 

Filia w Wojniczu
Kierownik Filii
Magdalena Podolańska
 
Pracownicy Pedagogiczni
 
Psycholog
Anna Juśko-Mróz
Magdalena Podolańska
Anna Bomba
 
 
 
  
Pedagog
Monika Karpińska
Joanna Stach-Andreasik 
 
 
 
Logopeda
Sabina Rosołowska-Patuła
Katarzyna Mida

Pracownicy Administracji 
Starszy Referent
Barbara Mytnik
 
Sprzątaczka
Barbara Mytnik  

Filia w Żabnie
Kierownik Filii
Katarzyna Zych
Pracownicy Pedagogiczni 
Psycholog
Anna Drozdowska-Flak
 
 
 
Pedagog
Dorota Orłowska   

 
Logopeda
Renata Spinda
Katarzyna Zych
 
 

Pracownicy Administracji

 
Sekretarka
Paulina Czosnyka-Wątroba
 
Sprzątaczka
Paulina Czosnyka-Wątroba

Filia w Tuchowie
Kierownik Fili
Jolanta Dziuban
Pracownicy Pedagogiczni  
Psycholog
Katarzyna Rejkowicz
Agnieszka Szymańska
Dorota Wantuch
Paulina Polner 
 
 
  
 Pedagog
Jolanta Dziuban
Joanna Stach-Andreasik 

  
Logopeda
Aneta Knapik
Barbara Romanowska
Ewa Jachym-Kawa
 
 Pracownicy Administracji
 
Sekretarka
Maria Wójcik
 
Sprzątaczka
Renata Chmielarz