Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

29.06.2021 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Moje Miasto Tarnów

Stan na 01.06.2021 r.

Dyrektor Poradni dr Renata Smoleń
Tarnów 
Pracownicy Pedagogiczni
 
Psycholog
Edyta Karasiewicz-Mróz
Ewa Pleśniar
Anna Bomba
Monika Koczwara
Patrycja Pleban
Paulina Polner 
Pedagog
Bożena Dulowska
Aleksandra Smoła
Ewa Bańdur
Małgorzata Piotrowska 
Logopeda
Beata Gil
Katarzyna Słysz
Krystyna Zając
 
Pracownicy Administracji
 
Główny Księgowy
Katarzyna Lachowicz
 
Samodzielny Referent
Andżelika Gębala
Starszy Referent 
Inspektor Ochrony Danych

Joanna Blecharska
Referent
Joanna Sokołowska
Pomoc administracyjna 
Agnieszka Jop 
Filia w Wojniczu
Kierownik Filii
Magdalena Podolańska
 
Pracownicy Pedagogiczni
 
Psycholog
Anna Juśko-Mróz
Magdalena Podolańska 
   
Pedagog
Monika Karpińska 
 
 
Logopeda
Sabina Rosołowska-Patuła
Katarzyna Mida
Pracownicy Administracji 
Starszy Referent
Barbara Mytnik
 
Sprzątaczka
Barbara Mytnik  
Filia w Żabnie
Kierownik Filii
Katarzyna Zych
Pracownicy Pedagogiczni 
Psycholog
Anna Jagielska
Anna Drozdowska-Flak
 
 
 
Pedagog
Joanna Szopińska   
Logopeda
Kinga Czerkies
Katarzyna Zych
 
 Pracownicy Administracji 
Sekretarka
Julia Rybak
Paulina Czosnyka-Wątroba
 
Sprzątaczka
Julia Rybak
Paulina Czosnyka-Wątroba
Filia w Tuchowie
Kierownik Filii
Jolanta Dziuban
Pracownicy Pedagogiczni  
Psycholog
Katarzyna Rejkowicz
Agnieszka Szymańska
Dorota Wantuch
 
   
 Pedagog
Jolanta Dziuban
Joanna Stach-Andreasik   
Logopeda
Aneta Knapik
Barbara Romanowska
Ewa Jachym-Kawa
 
 Pracownicy Administracji
 
Sekretarka
Maria Wójcik 
Sprzątaczka
Renata Chmielarz