Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

30.11.2022 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Stan na 01.06.2022 r.

Dyrektor Poradni dr Renata Smoleń
Tarnów 
Pracownicy Pedagogiczni
 
Psycholog
Edyta Karasiewicz-Mróz
Ewa Pleśniar
Monika Koczwara
                 Patrycja Pleban              Pedagog
               Bożena Dulowska               Aleksandra Smoła
Sylwia Janiszewska
Ewa Bańdur
        Małgorzata Piotrowska                             Logopeda                    Beata Gil
Katarzyna Słysz
Edyta Łabuda
 
Pracownicy Administracji
 
Główny Księgowy
Katarzyna Lachowicz 
Samodzielny Referent
Andżelika Gębala
Starszy Referent 
Inspektor Ochrony Danych

Joanna Blecharska
Referent
Joanna Sokołowska
Pomoc administracyjna 
            Agnieszka Jop                    
Filia w Wojniczu
Kierownik Filii
Magdalena Podolańska
 Pracownicy Pedagogiczni
 
Psycholog
Anna Juśko-Mróz
          Magdalena Podolańska                       Natalia Lech               Pedagog
Monika Karpińska 
  
Logopeda
Sabina Rosołowska-Patuła      Pracownicy Administracji Starszy Referent
Barbara Mytnik 

Sprzątaczka
Barbara Mytnik  

Filia w Żabnie
Kierownik Filii
Joanna Szopińska    Pracownicy Pedagogiczni  

                  Psycholog                    Anna Drozdowska-Flak       Pedagog
Joanna Szopińska   

Logopeda
Kinga Czerkies
Agata Pasternak
Katarzyna Zych

 Pracownicy Administracji 

Sekretarka
Paulina Czosnyka-Wątroba
 
Sprzątaczka
Paulina Czosnyka-Wątroba

Filia w Tuchowie
Kierownik Filii
Jolanta Dziuban
Pracownicy  Pedagogiczni         

                Psycholog                 Katarzyna Rejkowicz
Agnieszka Szymańska
              Dorota Wantuch                             Pedagog                 Jolanta Dziuban
          Natalia Niedźwiecka                       Logopeda                  Magdalena Perłowska
Barbara Romanowska
             Ewa Jachym-Kawa            Grażyna Sęk 
 Pracownicy Administracji
 
Sekretarka
Maria Wójcik 

Sprzątaczka
Renata Chmielarz