Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

03.03.2020 r. godz. 8.00

Serdecznie zapraszamy: logopedów, pedagogów, nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych do udziału w specjalistycznej konferencji, która odbędzie  się 27 marca 2020 r.

Celem konferencji  jest  dzielenie się praktyczną wiedzą z zakresu zaburzeń percepcji słuchowej (objawy, postępowanie diagnostyczne,  planowanie pracy terapeutycznej).

Więcej szczegółów pod linkiem: https://mcdn.edu.pl/tarnow/zaburzenia-percepcji-sluchowej-a-rozwoj-kompetencji-jezykowych-oraz-umiejetnosci-czytania-i-pisania/

 

Informujemy, że od lutego 2020 r. na terenie Poradni rozpoczniemy pracę grup rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
w przedziale wiekowym od klasy VII do VIII.

Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne koncentruje się na poprawie funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kształtowaniu adekwatnej samooceny, poszerzeniu samopoznania i samoświadomości oraz nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych  uczestników. Czytaj więcej

Dogoterapia (dog – z ang. pies i therapy – terapia) jest terminem oznaczającym metodę wspomagającą różnego rodzaju terapie oraz zajęcia edukacyjne z udziałem psa. Synonimicznie stosuje się w literaturze polskiej także określenia kynoterapia lub terapia z udziałem psa. Obecnie najczęściej wykorzystuje się pracę z czworonogiem w logopedii, pedagogice, oligofrenopedagogice, fizjoterapii, psychologii, terapii zaburzeń integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych oraz edukacyjnych, np. doskonalących umiejętność czytania, matematyczne, języków obcych, wychowania fizycznego lub zasad prawidłowego zachowania wobec zwierząt [1].

[1] Bartkiewicz W., Przyjaciel i terapeuta, [w:] Czy zwierzęta potrafią leczyć? Terapie
z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych
, Warszawa 2008, s.41-111.

Czytaj więcej

Dnia 25.11.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjno – informacyjne w ramach współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej gminy Żabno i Wietrzychowice z cyklu „Logopedyczne ABC – razem zadbajmy o mowę najmłodszego dziecka” o temacie: „Zabawa w terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.

Czytaj więcej