Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

17.12.2019 r. godz. 8.00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że przy wpisywaniu do Systemu Informacji Oświatowej orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy uwzględniać miejsce składania przez rodzica wniosku i dostosowanie rozszerzonego numeru REGON, odpowiednio:

PPPP w Tarnowie 8518114608

Filia PPPP w Tuchowie 85181460800033

Filia PPPP w Wojniczu 85181460800026

Filia PPPP w Żabnie 85181460800040

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek powiatu tarnowskiego

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie informuje, że zgłoszenia na realizacją zajęć warsztatowych dla uczniów, badań przesiewowych, prelekcji dla rodziców oraz szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzonych na terenie kierowanych przez Państwa Placówek w roku szkolnym 2019/20  należy składać do 29 listopada 2019 roku. Wszystkie zapotrzebowania zgłoszone po w/w terminie zostaną zrealizowane w następnym roku szkolnym i/lub w miarę bieżących możliwości.

Prosimy, by wnioski o zajęcia warsztatowe dla uczniów poparte były orientacyjną diagnozą potrzeb uczniów przeprowadzoną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego i wynikały z realnych zachowań, kłopotów czy zainteresowań uczniów.

 

Z poważaniem:

 Dyrektor PPPP w Tarnowie wraz z zespołem Pracowników