Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

16.10.2019 r. godz. 8.00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że przy wpisywaniu do Systemu Informacji Oświatowej orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy uwzględniać miejsce składania przez rodzica wniosku i dostosowanie rozszerzonego numeru REGON, odpowiednio:

PPPP w Tarnowie 8518114608

Filia PPPP w Tuchowie 85181460800033

Filia PPPP w Wojniczu 85181460800026

Filia PPPP w Żabnie 85181460800040

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek powiatu tarnowskiego

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie informuje, że zgłoszenia na realizacją zajęć warsztatowych dla uczniów, badań przesiewowych, prelekcji dla rodziców oraz szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzonych na terenie kierowanych przez Państwa Placówek w roku szkolnym 2019/20  należy składać do 29 listopada 2019 roku. Wszystkie zapotrzebowania zgłoszone po w/w terminie zostaną zrealizowane w następnym roku szkolnym i/lub w miarę bieżących możliwości.

Prosimy, by wnioski o zajęcia warsztatowe dla uczniów poparte były orientacyjną diagnozą potrzeb uczniów przeprowadzoną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego i wynikały z realnych zachowań, kłopotów czy zainteresowań uczniów.

 

Z poważaniem:

 Dyrektor PPPP w Tarnowie wraz z zespołem Pracowników

Informujemy, że od października 2019 r. na terenie Poradni rozpoczniemy pracę grup socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz rozwijających umiejętności społeczne w różnych przedziałach wiekowych.

Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz rozwijających umiejętności społeczne Czytaj więcej

Wśród podopiecznych Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Żabnie dużą liczbę dzieci stanowią najmłodsi z opóźnionym rozwojem mowy. Dlatego też pracownicy Filii w okresie wakacyjnym wyszli z inicjatywą przeprowadzenia grupowych zajęć logopedycznych na świeżym powietrzu, dedykowanych właśnie tej grupie terapeutycznej.

Czytaj więcej

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Filia w Żabnie na terapię logopedyczną i psychologiczną przyjmuje w ostatnim czasie coraz więcej dzieci z trudnościami emocjonalnymi, dotkniętych mutyzmem wybiórczym, bądź głęboką nieśmiałością. Dotychczas dzieci te uczestniczyły wyłącznie w terapii indywidualnej, podczas której przepracowywały swoje lęki, problemy, poznawały siebie i prowadzącego terapeutę. Wielu z naszych podopiecznych wymaga jednak konfrontacji nabytych umiejętności i kształtowania zdolności do pokonywania swoich lęków i trudności w środowisku społecznym, poza gabinetem i zajęciami indywidualnymi. Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Żabnie zdecydowali się więc na zorganizowanie eksperymentalnej grupy „Razem raźniej”, która mogłaby stanowić kolejny krok w prowadzonej pracy terapeutycznej oraz wsparcie w działaniach w środowisku szkolnym i domowym podejmowanym na co dzień przez rodziców, nauczycieli i dzieci.

Czytaj więcej