Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.02.2021 r. o godzinie 8.00

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie pełni na obszarze Powiatu Tarnowskiego funkcję wiodącego Ośrodka–Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Czytaj więcej

DORADZAMY, ROZMAWIAMY,
DOBRĄ SZKOŁĘ WYBIERAMY

 

W dniu 29.01.2021 r.

w godzinach 10:00-12:00

zapraszamy uczniów klas 8
niezdecydowanych co do wyboru szkoły i zawodu
na konsultacje z doradcą zawodowym!

 

Skontaktować się z nami można telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio (po wcześniejszym umówieniu). 

Nasi Doradcy Zawodowi:

mgr Jolanta Dziuban – Filia w Tuchowie,
nr telefonu:  146526494, e-mail: filiatuchow@pppptarnow.pl

mgr Małgorzata Piotrowska – Poradnia w Tarnowie,
nr telefonu: 146272959, e-mail: sekretariat@pppptarnow.pl

mgr Magdalena Podolańska – Filia w Wojniczu,
nr telefonu: 146501131, e-mail: filiawojnicz@pppptarnow.pl

mgr Joanna Szopińska – Filia w Żabnie,
nr telefonu: 146456936, e-mail: filiazabno@pppptarnow.pl

 

ZAPRASZAMY!!

Szanowni Państwo,

zgodnie z sugestią Ministra Edukacji Narodowej: 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

w okresie ferii zimowych umożliwiamy skorzystanie z kryzysowego wsparcia dzieci
i młodzieży w formie konsultacji telefonicznych.

Z pomocy naszej Poradni mogą skorzystać dzieci i młodzież szkół funkcjonujących na terenie powiatu tarnowskiego, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 6 stycznia 2021),
w godzinach 8.00-15.00.

Prosimy o kontakt z sekretariatem

PPPP Tarnów: 14 627 29 59 lub 14 6272707 
Filia PPPP w Tuchowie: 14 652 64 94
Filia PPPP w Wojniczu: 14 650 11 31
Filia PPPP w Żabnie: 14 645 69 36 

który ustali termin konsultacji z wybranym specjalistą.

W dniach 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 
w Tarnowie będzie czynna w godzinach od 8:00 do 12:00.