Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

03.10.2023 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

TERMINARZ SPOTKAŃ GRUPY SUPERWIZYJNEJ PEDAGOGÓW
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMIN ŻABNO I WIETRZYCHOWICE
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

11.10.2023 r. godz. 8:30
07.12.2023 r. godz. 8:30
07.02.2024 r. godz. 8:30
04.04.2024 r godz. 8:30
05.06.2024 r. godz. 8:30

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek powiatu tarnowskiego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie informuje, że zgłoszenia na realizację zajęć warsztatowych dla uczniów, badań przesiewowych, prelekcji dla rodziców oraz szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzonych na terenie kierowanych przez Państwa Placówek w roku szkolnym 2023/2024 należy składać do 30 listopada bieżącego roku. Wszystkie zapotrzebowania zgłoszone po w/w terminie zostaną zrealizowane w następnym roku szkolnym i/lub w miarę bieżących możliwości.

Prosimy, by wnioski o zajęcia warsztatowe dla uczniów poparte były orientacyjną diagnozą potrzeb uczniów przeprowadzoną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego i wynikały z realnych zachowań, kłopotów czy zainteresowań uczniów.

Wakacyjne rozmowy o emocjach 

Wakacje

Zespół Logopedów Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie zaprasza na wakacyjne rozmowy o emocjach.

W lipcu i sierpniu w zajęcia  logopedyczne wplatane będą tematy związane z  emocjami i uczuciami. Wakacyjne dni kojarzą się nam z radością, euforią, podekscytowaniem, zachwytem, ale też ze spokojem, relaksem, odprężeniem. Każdy dzień (bez względu na porę roku) niesie ze sobą w pakiecie również emocje, których odczuwanie nie zawsze jest przyjemne: zniecierpliwienie, rozdrażnienie, obawa, zawstydzenie, lęk. Dla dziecka nazwanie tego, co przeżywa jest nierzadko trudne ze względu na sytuację, w której się  znajdzie, interakcje z drugą osobą, zachowania, które pojawiają się jako impuls, reakcje na to, czego doświadczyły.

Dzięki rozmowie o emocjach odkrywamy, że każdy posiada swój wewnętrzny świat uczuć, odczuć i myśli oraz różnie reaguje na to, co rozgrywa się wokół.  Już dwulatki, które zaczynają mówić i budować proste zdania, potrafią nazwać swoje podstawowe emocje – mówią, że się cieszą, są smutne, boją się albo czują złość. W czasie zajęć logopedzi będą rozbudowywać słownik dotyczący nazywania tego, co można odczuwać. Słowa „radość” czy „złość” nie w pełni oddają uczucia towarzyszące dziecku na co dzień. Podczas zajęć rozmowy o emocjach będą wzbogacane m. in. ćwiczeniami relaksacyjnymi, oddechowymi, wykorzystującymi ekspresję ciała, mimiki twarzy, ćwiczeniami artykulacyjnymi, słownikowymi, pracami plastycznymi, grafomotorycznymi odpowiednio dostosowanymi do wieku i możliwości dziecka.

 W spotkaniach z rodzicami terapeuci będą zaznaczać, że ważne jest, aby rozmowy o emocjach prowadzić nie tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy sięgają zenitu, ale rozmawiać przede wszystkim wtedy, kiedy czujemy się dobrze i wykorzystujemy różne okazje, np. spacery, zabawy, wspólne czytanie książek. Mały człowiek odkrywa wówczas mnogość emocji, uczuć i reakcji oraz zauważa odmienność zachowań pod wpływem tego, co odczuwa sam lub ktoś inny, a mając odpowiedni zasób słów może próbować to nazwać. Po zajęciach rodzicom będzie przekazywana propozycja literatury w formie książeczek do wspólnego czytania, uzupełniania przez dziecko, przykładowe gry i zabawy rozwijające  zasób słów nazywających emocje i uczucia.

Wakacje