Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

01.12.2020 r. o godzinie 8.00

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

PROWADZIMY ZAPISY NA ZAJĘCIA „TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA KLAS IV, V”, 

KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PORADNI W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 16.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 146272959

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Pedagodzy

          Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych gmin: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka), które odbędzie się w siedzibie

Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Krzyska 17 a  w Tarnowie w dniu 
13
października 2020 r. o godzinie 9.30.

     Zgłoszenia  chętnych i potwierdzenie uczestnictwa  prosimy kierować na adres
bozena.dulowska@pppptarnow.pl

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 146272959 w godzinach 7.30-14.00.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu grupy superwizyjnej pedagogów

Terminarz spotkań grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

18.11.2020 r. godz. 10.00
14.12.2020 r. godz. 10.00
12.01.2021 r. godz. 10.00
10.02.2021 r. godz. 10.00
15.03.2021 r. godz. 10.00
13.04.2021 r. godz. 10.00
12.05.2021 r. godz. 10.00
07.06.2021 r. godz. 10.00

Terminarz spotkań grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek powiatu tarnowskiego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie informuje, że zgłoszenia na realizację zajęć warsztatowych dla uczniów, badań przesiewowych, prelekcji dla rodziców oraz szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzonych na terenie kierowanych przez Państwa Placówek w roku szkolnym 2020/21  należy składać do 29 listopada 2020 roku. Wszystkie zapotrzebowania zgłoszone po w/w terminie zostaną zrealizowane w następnym roku szkolnym i/lub w miarę bieżących możliwości.

Prosimy, by wnioski o zajęcia warsztatowe dla uczniów poparte były orientacyjną diagnozą potrzeb uczniów przeprowadzoną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego i wynikały z realnych zachowań, kłopotów czy zainteresowań uczniów.

 

Z poważaniem:

 Dyrektor PPPP w Tarnowie wraz z zespołem Pracowników

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że przy wpisywaniu do Systemu Informacji Oświatowej orzeczeń lub opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy uwzględniać miejsce składania przez rodzica wniosku i dostosowanie rozszerzonego numeru REGON, odpowiednio:

PPPP w Tarnowie 8518114608

Filia PPPP w Tuchowie 85181460800033

Filia PPPP w Wojniczu 85181460800026

Filia PPPP w Żabnie 85181460800040