Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

19.08.2020 r. o godzinie 8.00

  Małe dziecko rozwija się poprzez zabawę. Dobra zabawa angażuje wszystkie jego zmysły, daje poczucie radości i wiary w siebie. Dziecko poprzez aktywny udział w zabawie gromadzi dane o otaczającym je świecie. Zabawa dla dziecka – „jest pracą”. Nikt z nas dorosłych nie lubi wykonywać pracy, która jest ponad jego siły i możliwości. Dokładnie tak samo jest w przypadku dzieci, które chcemy pobudzić do aktywności. Angażując dziecko do zabawy, najpierw musimy poznać jego potencjał, zainteresowania i zdolności. W prowadzonej terapii wykorzystujemy to, co dziecko już potrafi i nie tracimy z oczu celu, który poprzez wykonywaną czynność chcemy osiągnąć. Stymulując zaburzone sfery rozwoju dziecka, wzmacniamy jego mocne strony i dążymy do tego, aby szala słabych stron   „malała”. Bawiąc się z dzieckiem zawsze podążamy za jego aktywnością. Widząc, że ona słabnie, zmieniamy rodzaj zabawy, wymieniamy materiał, na którym pracujemy, dostosowujemy czas i miejsce zabawy. Czytaj więcej

Informujemy, że w warunkach zagrożenia epidemicznego działania związane z diagnozą oraz terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie naszej Poradni realizujemy na podstawie decyzji Rodziców dziecka – dlatego, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, prosimy o zachowanie spokoju, o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz opartych na tych zaleceniach zasadach korzystania z bezpośredniej pomocy świadczonej przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie.

Zasady:

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

Na terenie Poradni przestrzegaj następujących procedur:

 • Wchodząc do budynku Poradni każdy rodzic i dziecko ma obowiązek dezynfekowania rąk.
 • Wyznaczony pracownik Poradni dokonuje pomiaru temperatury rodzicowi oraz dziecku.
 • Pracownik Poradni przed zaplanowaną wizytą przeprowadza z rodzicem rozmowę telefoniczną w celu wypełniania ankiety dot. COVID-19. Kolejnego dnia rodzic podpisuje ankietę podczas wejścia na teren Poradni.
 • Na korytarzach należy zakrywać usta i nos za pomocą własnych maseczek lub przyłbic – wyjątek stanowią dzieci i młodzież, którym nie pozwala na to stan zdrowia oraz wynika to z silnego dyskomfortu u dziecka  z niepełnosprawnością intelektualną lub całościowych zaburzeń rozwoju, w tym chorób genetycznych, autyzmu, zespołu Aspergera, dzieci poniżej 4 roku życia.
 • Podczas diagnozy (szczególnie dzieci młodszych) dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa, nie ma konieczności zakładania rękawiczek.
 • Rodzice i dzieci, którzy wykazują objawy infekcyjne (bólowe, katar – w tym alergiczny, kaszel, podwyższoną temperaturę, wysypkę) nie zostaną wpuszczeni  na teren Poradni i mogą w każdej chwili być zobowiązani do opuszczenia jej terenu.
 • Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania terminów i zachowania punktualności, zgodnie z umówioną godziną z danym terapeutą.
 • Podczas pobytu dziecka na terenie Poradni może mu towarzyszyć tylko jeden rodzic (opiekun prawny).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych.  Korytarze oraz gabinety diagnostyczne są na bieżąco dezynfekowane.

 

 

 

 

Jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji dotyczącej wyboru szkoły lub zawodu udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania może okazać się pomocne. Pod umieszczonymi poniżej linkami kryją się informacje dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych oraz krótkie filmy animowane, które pomogą Wam zdecydować jaką wybrać szkołę lub zawód. Tych z Was, którzy wybierają szkołę branżową I stopnia lub technikum, a tym samym wybierają już zawód zachęcam do lektury barometru zawodów, czyli listy zawodów  poszukiwanych na rynku pracy (zawodów deficytowych) i zawodów, w których najtrudniej znaleźć pracę (zawodów nadwyżkowych).

Życzymy trafnych wyborów i powodzenia i samych sukcesów na dalszym etapie kształcenia w szkole ponadpodstawowej. W razie wątpliwości lub trudności z wyborem szkoły i zawodu zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

mgr Małgorzata Piotrowska

Doradca zawodowy PPPP w Tarnowie

Załączniki:

Pytania pomocne w wyborze szkoły i zawodu
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
Jaki jestem? Oto jest pytanie
Zainteresowania – inspiracja do działania i sposób na relaks
Podsumowanie wiedzy o sobie
Przymiarka do wyboru zawodu
Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody na rok 2020 – województwo małopolskie.

 

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną w Polsce do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgłaszają się klienci codziennie

w godzinach od 8:00 – 15:00
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:

PPPP Tarnów: 14 627 29 59
Filia PPPP w Tuchowie: 14 652 64 94
Filia PPPP w Wojniczu: 14 650 11 31
Filia PPPP w Żabnie: 14 645 69 36 

ustaleniu terminu spotkania z konkretnym pracownikiem
oraz po przeprowadzeniu ankiety epidemiologicznej

osób zgłaszających się do Poradni zgodnie z Wewnętrzną Procedurą Bezpieczeństwa.

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza zainteresowanych logopedów na Konferencję Logopedyczno-Ortodontyczną pod hasłem: Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania.

Spotkanie odbędzie się w formie on-line 17 lipca 2020 r. Szczegółowe informację oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod linkiem: Konferencja logopedyczna  

W związku z zagrożeniem epidemicznym

zawiesza się

działalność dydaktyczną, terapeutyczną
i diagnostyczną Filii PPPP w Tuchowie

 

od dnia 15 czerwca 2020 r.
do 19 czerwca 2020 r.

 

W tym czasie wszystkie zaplanowane wcześniej badania diagnostyczne
realizowane w bezpośrednim kontakcie zostają odwołane.

 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Filii PPPP
w Tuchowie są dostępni

w godzinach 8:00 do 16:00

jak również pod numerem telefonu:

14 652 64 94

oraz adresem mailowym:

filiatuchow@pppptarnow.pl

 

W związku ze stanem epidemii odwołane jest spotkanie grupy superwizyjnej pedagogów w dniu 08.06.2020 r. 
Zapraszamy do konsultacji drogą e-mail (adres bozena.dulowska@pppptarnow.pl) lub kontaktu telefonicznego.