Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

04.05.2021 r. o godzinie 8.00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej
Logo Moje Miasto Tarnów

Zachęcamy do wysłuchania audycji w Radiu RDN Małopolska na temat: „Coraz gorsza kondycja psychiczna nie tylko dzieci i młodzieży, ale i dorosłych”, w której udział wzięła i wywiadu udzieliła dr Renata Smoleń – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.Siedząca kobieta z podkulonymi nogami

 

Poniżej link do przeczytania i wysłuchania:
Coraz gorsza kondycja psychiczna nie tylko dzieci
i młodzieży, ale i dorosłych

Od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

ogranicza się przebywanie klientów na terenie Poradni.

 

Prosimy o dostosowanie się do poleceń
pracowników Poradni. 

Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi

Agresja to czynnik wrodzony, w który każdy jest wyposażony. Może być zatem czymś pozytywnym, co umożliwia przeżycie w ekstremalnych warunkach.

Na potrzeby tego artykułu ograniczymy się do rozumienia zachowania agresywnego jako przemocowego, krzywdzącego wobec innych osób, bądź przynoszącego szkody materialne.

Wychowawcy, a przede wszystkim rodzice mają wpływ na eliminowanie błędów w podejściu wychowawczym, dlatego powinni być świadomi podstawowych przyczyn agresji dziecka. Są to:

 • deprywacja wczesnodziecięcych potrzeb rozwojowych
 • kulturowy model rywalizacji
 • naśladownictwo (na podstawie gier komputerowych, filmów), powielanie zachowań obserwowanych w rodzinie, otoczeniu
 • niska pozycja w grupie rówieśniczej, szkole
 • wpływ środków uzależniających (w rozwijającym się organizmie działają szczególnie szybko i czynią poważne spustoszenia)
 • brak umiejętności lub chęci używania języka uczuć w relacjach z dziećmi
 • wpływ grupy (pochwalającej przejawy określonej aktywności)
 • postawy rodzicielskie: nadopiekuńczość, odrzucenie, liberalizm

Niektóre z wymienionych źródeł agresji wymagają bardziej szczegółowego omówienia:

 1. Postawa rodzicielska odrzucająca to taka, w której podstawową metodą wychowawczą są kary. Dzieci z takich środowisk mogą nie znać albo nie zwracać uwagi na alternatywne możliwości zachowania. Tymczasem chcąc właściwie stosować kary, trzeba wiedzieć, od czego zależy ich skuteczność. Ważne jest, aby osoba nakładająca karę była spostrzegana przez dziecko jaka życzliwa i serdeczna, wtedy prędzej zrozumie, że zastosowany środek miał służyć jego dobru. Po wtóre, kara powinna być proporcjonalna do przewinienia; zbyt surowa wzbudza poczucie krzywdy lub chęć odwetu. Kary należy stosować konsekwentnie, a nie tylko od czasu do czasu. Istotna jest również odległość czasowa od przewinienia: gdy upłynie zbyt wiele czasu od incydentu, jego ranga się zmniejsza, zmienia się ocena i nawet adekwatna kara wydaje się zbyt dolegliwa.
 2. Postawa rodzicielska nadopiekuńcza generuje brak odpowiedzialności za własne postępowanie (mogę sobie na wszystko pozwolić, bo rodzice i tak to za mnie załatwią).
 3. Postawa liberalna prowadzi do poczucia braku granic dla zachowania; dziecko jest zdane tylko na siebie, a to jest często dla niego za trudne, więc mogą pojawiać się niewłaściwe wybory.
 4. Czynniki naśladowcze: zezwalanie na opieranie się na agresywnych modelach, np. na bohaterach filmowych. Obrazy najbardziej niebezpieczne to takie, które nie kojarzą agresywnych zachowań ze skutkami emocjonalnymi dla pokrzywdzonych. Jeszcze groźniejsze okazuje się obserwowanie przemocy bezpośrednio, zwłaszcza w rodzinie – wtedy powielanie podobnych form aktywności jest najczęstsze.
 5. Niskie poczucie własnej wartości kształtuje się najczęściej na tle niepowodzeń szkolnych lub złych kontaktów z rówieśnikami.

Podstawową zasadą pracy z agresją jest nieprzerzucanie odpowiedzialności, czyli reagowanie tu, gdzie się pojawiła i najlepiej zaraz. Błędem jest straszenie czyimś autorytetem; wtedy rezygnujemy ze swojego. Możliwa jest praca z agresorami i ofiarami jednocześnie i polega na dążeniu do zintegrowania grupy. Najwięcej jednak w psychologii powiedziano o pracy z agresorami, bo to oni są spostrzegani jako źródło problemów. Jedną z bardziej przekonujących form pomocy psychokorekcyjnej jest koncentracja na czterech podstawowych zadaniach. Są to:

Czytaj więcej