Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.02.2021 r. o godzinie 8.00

admin

W ramy tegorocznych zajęć feryjnych realizowanych w PPPP w Tarnowie, Filia w Żabnie wpisano propozycję warsztatów dla rodziców naszych najmłodszych podopiecznych. Miały one na celu uświadamianie i kształtowanie właściwych działań prewencyjnych względem dzieci, jak i ukierunkowanie na odpowiednie sposoby stymulacji rozwoju. Z uwagi na docierające głosy rodziców wskazujące na trudności z jakimi spotykają się oni w domu na drodze realizacji uzyskiwanych od naszych specjalistów zaleceń, postanowiłyśmy, iż prowadzone warsztaty w dużej mierze koncentrować się będą również na prezentacji praktycznych zabaw, pomocy, które mogłyby stać się inspiracją do późniejszej pracy rodzica z dzieckiem. Czytaj więcej

Tegoroczne grupowe logopedyczne zajęcia feryjne koncentrowały się wokół tematyki zabawy, która w różnorodnej formie jest nie tylko konkurencyjna względem komputera czy telewizora, ale również w znaczący sposób przyczynia się do obniżania lęku i napięcia, usprawniania możliwości językowych, jak i otwiera na spontaniczny kontakt werbalny z rówieśnikami, bądź dorosłymi.
Uczestniczące w spotkaniach feryjnych dzieci brały udział w zajęciach w niewielkich grupach, do których zostały zakwalifikowane względem występujących u nich trudności artykulacyjnych i komunikacyjnych.
W poniedziałek w zajęciach feryjnych brały udział dziewczynki z trudnościami w otwieraniu się na kontakt werbalny. W tym celu zapoznawałyśmy je i wspólnie realizowałyśmy różnorodne zabawy, które można wykorzystać zarówno w domu, jak i w szkole na przerwie, czy na podwórku. Dzieci poszerzając zasób wiedzy dotyczącej form zabawy z rówieśnikami, mogą w spontaniczny, nie wymuszający werbalizacji sposób nawiązać nowe znajomości, czy umacniać swoją pozycję w grupie koleżanek i kolegów z klasy czy szkoły. Ponadto dziewczynki zostały zaznajomione z różnymi formami odprężania się w celu obniżania towarzyszącemu im napięcia zarówno w obrębie aparatu mowy, jak i w całego ciała. Pani psycholog zaproponowała całej grupie trening relaksacji, dzięki któremu dziewczynki weszły w zajęcia rozluźnione, chętniej komunikując i realizując proponowane czynności. Dziewczynki tworzyły również pomoce do relaksacji i ćwiczeń oddechowych m.in. butelki sensoryczne. Czytaj więcej

Wybór szkoły, zawodu, pracy - program doradztwa zawodowego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie w ramach wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oferuje Państwu realizację programu doradztwa zawodowego pod nazwą „Szkoła – Edukacja – Kariera – Sukces”.

Program skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum i obejmuje cykl grupowych zajęć specjalistycznych – warsztaty ukierunkowane na aktywność własną uczniów oraz dla chętnych, indywidualne porady zawodowe (proponujemy od 2 do 4 spotkań; ilość i czas ich trwania do uzgodnienia).

Spotkania prowadzone przez doradcę zawodowego będą odbywać się na terenie szkoły i mogą być realizowane w ramach godzin wychowawczych (np. 1-2 razy w miesiącu).

 Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu oraz dojrzałego planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Tematyka spotkań obejmuje m.in.: czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły i zawodu, samopoznanie – moje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, cechy osobowościowe, przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze zawodu, analiza potrzeb rynku pracy, poznanie zawodów.

Prowadząca: Jolanta Dziuban – doradca zawodowy, pedagog

Realizacja programu jest bezpłatna.  Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje udzielane są w Poradni w Tuchowie pod numerem telefonu: (14) 6526494.    

Ferie to czas odpoczynku i zabawy dla dzieci. Filia w Tuchowie cyklicznie każdego roku jest organizatorem spotkań terapeutycznych, które mają na celu stymulowanie psychofizycznego oraz emocjonalno – społecznego rozwoju dzieci m. in. poprzez komunikację językową.
Podczas tegorocznych ferii zimowych zajęcia organizowane były dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, na które zakwalifikowano 20 uczestników, przyporządkowanych do 6 grup, nad którymi opiekę sprawowali specjaliści: logopedzi, pedagodzy i psycholodzy pracujący w Filii w Tuchowie. Czytaj więcej