Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Tegoroczne grupowe logopedyczne zajęcia feryjne koncentrowały się wokół tematyki zabawy, która w różnorodnej formie jest nie tylko konkurencyjna względem komputera czy telewizora, ale również w znaczący sposób przyczynia się do obniżania lęku i napięcia, usprawniania możliwości językowych, jak i otwiera na spontaniczny kontakt werbalny z rówieśnikami, bądź dorosłymi.
Uczestniczące w spotkaniach feryjnych dzieci brały udział w zajęciach w niewielkich grupach, do których zostały zakwalifikowane względem występujących u nich trudności artykulacyjnych i komunikacyjnych.
W poniedziałek w zajęciach feryjnych brały udział dziewczynki z trudnościami w otwieraniu się na kontakt werbalny. W tym celu zapoznawałyśmy je i wspólnie realizowałyśmy różnorodne zabawy, które można wykorzystać zarówno w domu, jak i w szkole na przerwie, czy na podwórku. Dzieci poszerzając zasób wiedzy dotyczącej form zabawy z rówieśnikami, mogą w spontaniczny, nie wymuszający werbalizacji sposób nawiązać nowe znajomości, czy umacniać swoją pozycję w grupie koleżanek i kolegów z klasy czy szkoły. Ponadto dziewczynki zostały zaznajomione z różnymi formami odprężania się w celu obniżania towarzyszącemu im napięcia zarówno w obrębie aparatu mowy, jak i w całego ciała. Pani psycholog zaproponowała całej grupie trening relaksacji, dzięki któremu dziewczynki weszły w zajęcia rozluźnione, chętniej komunikując i realizując proponowane czynności. Dziewczynki tworzyły również pomoce do relaksacji i ćwiczeń oddechowych m.in. butelki sensoryczne.Wtorek zdominowali panowie, którzy z radością i energią włączyli się w czynności związane z usprawnianiem zdolności artykulacyjnych i umiejętności budowania wypowiedzi. Dzielnie ćwiczyli aparat mowy, usprawniali motorykę małą tworząc niepowtarzalne słoiki zimowe z różnorodnymi tajemnicami w środku, pracowali także nad koordynacją wzrokowo-ruchową w oparciu o ćwiczenia motoryki dużej i zabawach słowno-ruchowych. Chłopcy mięli również szansę wyostrzyć swoje zmysły – w tym celu próbowali rozpoznawać różnorodne obiekty nie widząc ich, czy dotykać przedmiotów o odmiennej strukturze. Jednocześnie zabawy te stały się także dobrą podstawą do ćwiczeń językowych, słowotwórczych, związanych z bogaceniem słownictwa – określanie cech, opisywanie obiektów.
W środę gościliśmy natomiast najmłodszych naszych podopiecznych, którzy razem ze swoimi rodzicami uczestniczyli w aktywnych formach stymulacji dostosowanych do wieku. Było więc dużo zabawy, ruchu, muzyki i szaleństwa a wszystko to połączone z intensywną pracą nad motoryką małą, motoryką dużą, percepcją słuchową, percepcją wzrokową, koordynacją wzrokowo-ruchową, usprawnianiem aparatu artykulacyjnego i mową. Rodzice natomiast uczestnicząc jednocześnie w kierowanych
do nich warsztatach dotyczących profilaktyki zaburzeń mowy i stymulacji mogli przekonać się jaką wspaniałą przygodą i zabawą może stać się terapia logopedyczna prowadzona przez nich w domu według uzyskanych przez specjalistów wskazówek.
W tegorocznych zajęciach grupowych uczestniczyło łącznie 6 rodziców (w tym 4 na warsztatach dla dzieci najmłodszych) oraz 12 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Za wspaniałą zabawę, energię i aktywność serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zdjęcia z zajęć zrealizowanych w Filii PPPP w Żabnie – „Z daleka od komputera”