Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Zaproszenie na dyżury psychologa w punkcie konsultacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzynach - Filia w Tuchowie