Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Wybór szkoły, zawodu, pracy - program doradztwa zawodowego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie w ramach wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oferuje Państwu realizację programu doradztwa zawodowego pod nazwą „Szkoła – Edukacja – Kariera – Sukces”.

Program skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum i obejmuje cykl grupowych zajęć specjalistycznych – warsztaty ukierunkowane na aktywność własną uczniów oraz dla chętnych, indywidualne porady zawodowe (proponujemy od 2 do 4 spotkań; ilość i czas ich trwania do uzgodnienia).

Spotkania prowadzone przez doradcę zawodowego będą odbywać się na terenie szkoły i mogą być realizowane w ramach godzin wychowawczych (np. 1-2 razy w miesiącu).

 Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu oraz dojrzałego planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Tematyka spotkań obejmuje m.in.: czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły i zawodu, samopoznanie – moje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, cechy osobowościowe, przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze zawodu, analiza potrzeb rynku pracy, poznanie zawodów.

Prowadząca: Jolanta Dziuban – doradca zawodowy, pedagog

Realizacja programu jest bezpłatna.  Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje udzielane są w Poradni w Tuchowie pod numerem telefonu: (14) 6526494.