Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

W ramy tegorocznych zajęć feryjnych realizowanych w PPPP w Tarnowie, Filia w Żabnie wpisano propozycję warsztatów dla rodziców naszych najmłodszych podopiecznych. Miały one na celu uświadamianie i kształtowanie właściwych działań prewencyjnych względem dzieci, jak i ukierunkowanie na odpowiednie sposoby stymulacji rozwoju. Z uwagi na docierające głosy rodziców wskazujące na trudności z jakimi spotykają się oni w domu na drodze realizacji uzyskiwanych od naszych specjalistów zaleceń, postanowiłyśmy, iż prowadzone warsztaty w dużej mierze koncentrować się będą również na prezentacji praktycznych zabaw, pomocy, które mogłyby stać się inspiracją do późniejszej pracy rodzica z dzieckiem.
Na wstępnym etapie spotkania omówiono najczęstsze przyczyny obserwowanych trudności i opóźnień w zakresie rozwoju zdolności komunikacyjnych dzieci. Wskazano na negatywne następstwa przedłużanej w sposób sztuczny czynności ssania – korzystania ze smoczka, butelki. Podkreślono także konieczność konsultacji laryngologicznych i ortodontycznych, jak i często np. z uwagi na obniżone napięcie mięśniowe rehabilitantów, czy specjalistów z zakresu SI. Zaakcentowano również konieczność stymulacji całościowej, która koncentrować winna się nie tylko na samej czynności mowy i aparacie artykulacyjnym, lecz także motoryce dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej, wzrokowej, czy koncentracji uwagi. W tym celu zaproponowano szereg zabaw, z których większość nie wymagała specjalistycznych przygotowań, czy szczegółowej wiedzy terapeutycznej. Rodziców zapoznano z różnorodnymi publikacjami książkowymi, dostępnymi w zasobach bibliotek publicznych, które w fantastyczny sposób wspierają nasze wysiłki w usprawnianiu możliwości motorycznych i językowych dzieci, a jednocześnie wzmacniają ich chęć do komunikacji i motywację do podejmowania kolejnych wyzwań językowych.
W warsztatach uczestniczyło 4 rodziców z dziećmi. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Nasi podopieczni chętnie włączali się w proponowane aktywności i mimo, iż zajęcia trwały stosunkowo długo niechętnie wracali do domów. Zainteresowanie i zadowolenie rodziców z takiej formy wsparcia okazało się na tyle duże, iż w okresie wiosenno-letnim planujemy drugie spotkanie warsztatowe, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia z zajęć zrealizowanych w Filii PPPP w Żabnie – „Profilaktyka rozwoju mowy”