Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne połączone ze szkoleniem

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy zapraszamy terapeutów z terenu działania PPPP w Tarnowie, Filia w Żabnie, jak i wszystkich zainteresowanych logopedów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne i szkolenie w ramach cyklu „Logopedyczne ABC – razem zadbajmy o mowę najmłodszego dziecka”.
Tytuł szkolenia: Zaburzenia percepcji słuchowej oraz słuchowego przetwarzania i ich wpływ na rozwój mowy języka dziecka.
Miejsce i termin spotkania: 28.03.2018r. Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowe KOS w Łęgu Tarnowskim (ul. Witosa 187A, 33-131 Łęg Tarnowski).
Prowadzący spotkanie: mgr Katarzyna Zych – neurologopedia PPPP w Tarnowie, Filia Żabno.
Prowadzący szkolenie: mgr Bożena Senkowska, mgr Ilona Okruta.
Program spotkania: 14.30 – informacje dla terapeutów pracujących na terenie działania Poradni PPPP Filia w Żabnie, konsultacje indywidualne, wiadomości bieżące
15.00 – 17.15 – szkolenie Zaburzenia percepcji słuchowej oraz słuchowego przetwarzania i ich wpływ na rozwój mowy języka dziecka.

Program szkolenia:

  1. Funkcje analizatora słuchowego i ich znaczenie dla rozwoju poznawczego oraz językowego funkcjonowania dziecka.
  2. Rozwijanie, usprawnianie zaburzonych funkcji słuchowych w różnych zaburzeniach komunikacji językowej.
  3. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego i ich wpływ na rozwój mowy i edukację dziecka (terminologia, diagnoza, terapia).

Koszt szkolenia – 100 zł brutto
Informacje i zapisy: mgr Katarzyna Zych – logopeda PPPP w Tarnowie, Filia w Żabnie,
telefon kontaktowy: 14 645 69 36
adres mailowy: filiazabno@pppptarnow.pl, k.zych.log@gmail.com
Prosimy aby przy zapisach podać dane osobowe do wystawienia faktury na przelew przez Wydawnictwo Edukacyjne. Jeśli za uczestnika szkolenia będzie płacić placówka, prosimy o podanie nr NIP.
Zapisy uczestników do 09.03.2019 r.