Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

admin

Terminarz spotkań grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019:

 • 23.10.2018 r.
 • 21.11.2018 r.
 • 17.12.2018 r.
 • 29.01.2019 r.
 • 20.02.2019 r.
 • 18.03.2019 r.
 • 24.04.2019 r.
 • 21.05.2019 r.
 • 10.06.2019 r.

Początek spotkań godz. 9.30.

Rozpoczynając nowy rok szkolny 2018/2019 serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych gmin: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka), które odbędzie się w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

ul. Krzyska 17 a w Tarnowie w dniu 24 września 2018 r. o godzinie 9.30.

Zgłoszenia  chętnych i potwierdzenie uczestnictwa  prosimy kierować na adres bozena.dulowska@pppptarnow.pl do dnia  18.09.2018 r.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 146272959 w godzinach 7.30-14.00.

Informujemy, że od października 2018 r. na terenie Poradni rozpoczniemy pracę grup socjoterapeutycznych w różnych przedziałach wiekowych.
Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć socjoterapeutycznych koncentruje się na poprawie funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, poszerzeniu samoświadomości oraz nabywaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych uczestników. Czytaj więcej

Słuchawki Forbrain

Słuchawki FORBRAIN® od kwietnia 2018 r. stanowią narzędzie pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Wojniczu. Jest to specjalne urządzenie, które poprawia funkcjonowanie słuchowo – głosowego sprzężenia zwrotnego, które w istotny sposób wpływa na nasz proces uczenia się oraz rozwój osobisty, ponieważ stymuluje naszą uwagę (lepsza koncentracja, pewność siebie), mowę (wspomaganie wymowy, dyskryminacji słuchowej, płynności i rytmizacji wypowiedzi) oraz pamięć (poprawia pamięć roboczą, umiejętność czytania oraz zdolność uczenia się). Zastosowanie słuchawek FORBRAIN® w następujących dziedzinach:

 • zaburzeniach mowy: niedosłuch, dyspraksja, dysfazja, opóźniony rozwój mowy, trudności z wymową,
 • problemach z zapamiętywaniem i koncentracją uwagi: zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, ADHD, ADD,
 • trudnościach w nauce: dysleksja, zaburzenia pisania, czytania,
 • całościowych zaburzeniach rozwojowych (Zespół Aspergera, autyzm, Zespół Downa),
 • zaburzeniach integracji sensorycznej.

Czytaj więcej

Drodzy Rodzice!
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Wojniczu
zaprasza
uczniów kl. I – III na zajęcia psychoedukacyjne

 • mające na celu:
     – stymulowanie sfery emocjonalnej, społecznej i motywacyjnej,
     – rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni,
     – usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
      – prowadzone w oparciu o:
    – bajki terapeutyczne,
    – wielozmysłowe uczenie się,
    – pokaz, obserwację, praktyczne działanie,
    – gry, zabawy i ćwiczenia o różnych formach aktywności.

Miejsce zajęć:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Wojniczu
32-830 Wojnicz, ul. Jagiellońska 17

Terminy spotkań:
poniedziałki – godz. 9.30 –11.00
rozpoczęcie dn. 25.06.2018 r.
Osoby prowadzące: mgr Monika Karpińska – pedagog
mgr Sabina Rosołowska-Patuła – logopeda
Kontakt telefoniczny: (014) 650 11 31

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Tuchowie prowadzi nabór uczniów z klas IV, V i VI chętnych do uczestniczenia w grupowych zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby, dla których została wydana opinia Poradni z zaleceniem objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Poprzez zabawy i ćwiczenia uczniowie będą mieli okazję uświadomić sobie m. in., jak do tej pory oddziaływali na innych, co ewentualnie utrudniało im kontakty społeczne, jak radzić sobie z uprzedzeniami i odrzuceniem, jak rozwijać empatię.
Zajęcia są adresowane do uczniów mających trudności w relacjach emocjonalno-społecznych, nieśmiałych, z niską samooceną, mających problemy w relacjach rówieśniczych
i adaptacji do grupy klasowej, a także tych którzy nie radzą sobie ze stresem.
Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy (5-10 osób).

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:
Tuchów, ul. Wróblewskiego 1
tel. 14 652 64 94