Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

30.11.2022 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Maria Wojcik

Drugiego Kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Tego dnia rozpoczynają się obchody Światowego Miesiąca Autyzmu. 
Dzień Świadomości Wiedzy o Autyzmie został ustanowiony przez państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Najważniejszym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób znajdujących się w spektrum zaburzeń autystycznych. Całościowe zaburzenie rozwoju, bo tym właśnie jest autyzm, charakteryzuje nieharmonijne lub nieprawidłowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach rozwoju.
Widoczne są różnice w komunikacji, nawiązywaniu relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz specyficznym schemacie zachowań.
Niech kwiecień będzie dla nas wszystkich miesiącem niebieskim, bo to kolor solidarności z osobami w spektrum autyzmu. Sprawmy, by był to miesiąc refleksji, zrozumienia dla możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Zaangażujmy się w tworzenie przyjaznego otoczenia, pełnego empatii, otwartości, akceptacji i nigdy nie pozwólmy na to, by osoby te były dyskryminowane, pozbawiane swoich praw i izolowane.
Jak Ty możesz solidaryzować się z osobami w spektrum? Nałóż ubrania w kolorze niebieskim, oświetl dom na niebiesko, dodaj niebieską nakładkę na swoim profilu w mediach społecznościowych, szerz tolerancję i otwartość!
Nie bądź zielony w temacie autyzmu, bądź niebieski!

mgr Natalia Niedźwiecka – pedagog
Filia PPPP w Tuchowie

1 Ilustracja pochodzi ze strony www.eduspecjalni.pl

 

21 marca – Dzień Skarpetek nie do Pary…

Co wspólnego z zespołem Downa ma Dzień Kolorowych Skarpetek?
Różniące się w parze skarpetki symbolizują solidaryzowanie się i pełną tolerancję dla osób z Zespołem Downa. Osoby te zmagają się z odmiennością w stosunku do reszty społeczeństwa, ale mimo występujących różnic są otwartymi, odważnymi, radosnymi, pełnymi talentów i pasji ludźmi. Cechują się także wysoką empatią, opiekuńczością i troską o innych.

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.
Święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Ta data to nie przypadek – symbolizuje ona kombinację liczb 21 i 3, czyli obecność dodatkowego trzeciego chromosomu w dwudziestej pierwszej parze chromosomów. Święto to ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat życia i potrzeb osób z Zespołem Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną oraz integracje z nimi.
Wszystkim, którzy celebrują ten dzień życzymy ogromu miłości, życzliwości i wsparcia!

mgr Natalia Niedźwiecka – pedagog
Filia PPPP w Tuchowie

1 Ilustracja pochodzi ze strony Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; www.ami.org.pl