Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

12.07.2022 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Paulina Czosnyka-Watroba

Tegoroczne zajęcia feryjne zostały podzielone na trzy tematy dostosowane do potrzeb uczestniczących w nich dzieci. Udział w nich brały uczennice szkoły podstawowej z trudnościami w otwieraniu się na kontakt werbalny, mutyzmem wybiórczym, lękliwością, jak również dzieci w wieku przedszkolnym z problemami artykulacyjnymi i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Z tego względu do każdego spotkania przygotowano osobny program terapeutyczny o odmiennym tytule.

Czytaj więcej

Bawiące się dzieci literkami abc

Dnia 25.11.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjno – informacyjne w ramach współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej gminy Żabno i Wietrzychowice z cyklu „Logopedyczne ABC – razem zadbajmy o mowę najmłodszego dziecka” o temacie: „Zabawa w terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.

Czytaj więcej

Wśród podopiecznych Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Żabnie dużą liczbę dzieci stanowią najmłodsi z opóźnionym rozwojem mowy. Dlatego też pracownicy Filii w okresie wakacyjnym wyszli z inicjatywą przeprowadzenia grupowych zajęć logopedycznych na świeżym powietrzu, dedykowanych właśnie tej grupie terapeutycznej.

Czytaj więcej

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Filia w Żabnie na terapię logopedyczną i psychologiczną przyjmuje w ostatnim czasie coraz więcej dzieci z trudnościami emocjonalnymi, dotkniętych mutyzmem wybiórczym, bądź głęboką nieśmiałością. Dotychczas dzieci te uczestniczyły wyłącznie w terapii indywidualnej, podczas której przepracowywały swoje lęki, problemy, poznawały siebie i prowadzącego terapeutę. Wielu z naszych podopiecznych wymaga jednak konfrontacji nabytych umiejętności i kształtowania zdolności do pokonywania swoich lęków i trudności w środowisku społecznym, poza gabinetem i zajęciami indywidualnymi. Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Żabnie zdecydowali się więc na zorganizowanie eksperymentalnej grupy „Razem raźniej”, która mogłaby stanowić kolejny krok w prowadzonej pracy terapeutycznej oraz wsparcie w działaniach w środowisku szkolnym i domowym podejmowanym na co dzień przez rodziców, nauczycieli i dzieci.

Czytaj więcej