Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.08.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bawiące się dzieci literkami abc

Tradycyjnie w czasie ferii zimowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Tuchowie zorganizowano zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 5 –10 lat. Na zajęcia zakwalifikowano 13 uczestników.
Zgodnie z opracowanym wcześniej programem pracy, specjaliści Poradni prowadzili ćwiczenia usprawniające deficyty funkcji percepcyjno – motorycznych oraz stymulujące rozwój mowy z treningiem umiejętności społecznych i relaksacją. Ze względu na założone cele pedagog, psycholog i logopeda realizowali zajęcia w formie indywidualnej oraz grupowej.
Zainteresowani rodzice korzystali ze wskazówek do pracy, otrzymali materiały instruktażowe. Z prowadzonych rozmów wynika, że uczestnicy pozytywnie oceniają zajęcia i ich efekty.

Zdjęcia z zajęć Ferii zimowych w Filii w Tuchowie 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Tarnowie Filia w Tuchowie zaprasza rodziców i wychowawców do udziału w  psychoedukacyjnych zajęciach warsztatowych.

Spotkania mają na celu podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez uwrażliwienie uczestników na niektóre metody wychowawcze i sposoby ich wdrażania. Dają okazję prezentacji ciekawego materiału, przygotowanego przez praktyków i sprawdzonego przez wielu rodziców.

Materiały do zajęć zostały opracowane na podstawie książki Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

Zajęcia mają charakter cykliczny – obejmują kilka spotkań, na których przewidziana jest realizacja następujących tematów:

  1. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?
  2. Zachęcanie do współpracy.
  3. Zamiast stosowania kar.
  4. Zachęcanie do samodzielności.
  5. Pochwały i szacunek do samego siebie.
  6. Uwalnianie dzieci od grania ról.
  7. Podsumowanie – razem rozwiązujemy problemy. 

Spotkania rozpoczną się po zebraniu grupy (minimum 10 osób).
 
Zgłoszenia przyjmowane są:
telefonicznie pod numerem: 14 652 64 94
lub osobiście w siedzibie Filii
ul. Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów