Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Drodzy Nauczyciele Szkół i Placówek  Powiatu Tarnowskiego

   Epidemia dotykająca nasze społeczeństwo postawiła przed wszystkimi zarówno ograniczenia,
jak i nowe wyzwania. Pierwszym, najbardziej dotkliwym jej skutkiem dla każdego z nas  jest konieczność skonfrontowania się z lękiem, napięciem; zmiana trybu i stylu życia, konieczność zmobilizowania się do aktywności i systematycznej pracy. Doświadczenia, które niesie rzeczywistość dotykają zarówno nauczycieli – osób stanowiących integralną część życia uczniów i wychowanków, jak  również dzieci i ich Rodziców. To Państwo – Nauczyciele dotychczas spędzaliście z dziećmi większość dnia; jesteście aktywnymi towarzyszami ich sukcesów i zmagań z napotykanymi trudnościami; wspieracie budowanie ich potencjału; swoim przykładem kształtujecie osobowość, nastawienie do życia i pokonywania przeciwności.

  Odmienne warunki, a w szczególności przyjęta zdalna formuła pracy z uczniami zwiększyła dystans i utrudniła pełny kontakt, przebieg nabywania wiadomości i umiejętności. Obecnie w dużej mierze od Państwa kreatywności zależy podtrzymywanie ciekawości poznawczej i zaangażowania dzieci w naukę. Jest to dodatkowym źródłem frustracji, niepewności, napięcia; przyczyniać się może do pojawiania się syndromu wypalenia zawodowego. A to właśnie Państwo jesteście pierwszymi – poza członkami rodziny osobami wspierającymi uczniów, udzielającymi wskazówek i pomocy ich Rodzicom. To trudne i wymagające zadanie. Szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko emocjonalnie nie radzi sobie z zaistniałą sytuacją, wymaga psychologicznego lub pedagogicznego wsparcia, posiada specjalne potrzeby edukacyjne.

   Abyście Państwo mogli efektywnie służyć swoim doświadczeniem i posiadanymi kompetencjami oraz wspierać dzieci i ich Rodziców – jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy, wyjaśnienia nurtujących Was zagadnień bądź niepewności, czy to związanych z bieżącą sytuacją i rozwiązywaniem problemów, czy też wydawaniem opinii, orzeczeń – zapraszamy do kontaktu.

   Służymy Państwu informacjami i gotowością do współpracy. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy pracowników zamieszczone na stronie www.pppptarnow.pl) z naszą Poradnią od poniedziałku do piątku (tel. 014 627-27-07)
w godz. 8.00-12.00.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Dyrektor
  i Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Tarnowie ul. Krzyska 17 A

 

Drodzy Uczniowie!

   Koronawirus w mgnieniu oka zmienił Wasze codzienne życie, plany i relacje.
Przede wszystkim wkroczyliście w świat zdalnego nauczania. To Wasze domy są teraz miejscem, gdzie odbywają się lekcje.  Nowe zagadnienia rozgryzacie sami lub z pomocą Waszych rodziców, nauczyciele zaś wspierają Was za pośrednictwem maili, komunikatorów lub wideoczatów. Tęsknicie też za przyjaciółmi ze szkoły, za wspólnymi przerwami oraz spotkaniami po szkole pełnymi rozmów i śmiechu.
 Jest to dla wielu z Was czas trudny, budzący różne emocje i stawiający przed Wami nowe nakazy, zakazy i wyzwania. Wierzymy jednak, że może on przynieść dla Was też i cenne lekcje, nieco inne od matematyki czy historii. Uczycie się tego, czym jest odpowiedzialność, solidarność, wzajemna pomoc i współpraca. Trudy, które podejmujecie – nauka w domu,  rezygnacja ze spotkań ze znajomymi i innych wyjść  – są niezwykle ważnym działaniem, by chronić zdrowie Wasze oraz Waszych rodziców, dziadków, kolegów i koleżanek. W ten sposób okazujecie sobie troskę i naprawdę pomagacie w walce z epidemią!
  Obecna sytuacja uczy Was także kim jesteście i co jest dla Was ważne.
Możecie dostrzec, jak cenne jest zdrowie, jak wiele do Waszego życia wnoszą bliscy – rodzina czy przyjaciele. Macie szansę zobaczyć też, jaką wartość ma wiedza, bo dzięki niej można zmieniać świat, pokonywać trudności, ratować zdrowie i życie. Dla niektórych z Was być może stanie się to źródłem inspiracji na dalsza drogę nauki.
  Zdalne lekcje uczą Was ponadto samodyscypliny, systematyczności i dobrej organizacji Waszej nauki. Ta praca nad charakterem może was umocnić i być powodem do dumy.

 Uczniowie, to jest też czas dla Was. Wykorzystajcie go, by  odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania, być razem z rodziną, poznawać świat poprzez książki, gry i filmy. Dzięki mądremu korzystaniu z nowych technologii możecie rozwijać Waszą kreatywność i wyobraźnię,
a przede wszystkim nadal kontaktować z przyjaciółmi pozostając w domu. To też  możliwość zadbania o siebie, a więc wysypiajcie się, dbajcie o dobre odżywianie i ruch.
  Pamiętajcie – to co robicie ma znaczenie! Ograniczenia są po to, byśmy szybciej mogli znowu zacząć się ze sobą spotykać i żyć pełnią życia. Kiedyś ten trudny czas minie, a  Wy będziecie bogatsi o nowe myśli i doświadczenia.  Wierzymy w Was. Wytrzymacie!
  Wspólnie damy radę!
  W razie potrzeby służymy wsparciem, poradą czy konsultacją:

PPPP w Tarnowie: 14 627 29 59

Filia w Tuchowie: 14 652 64 94

Filia w Wojniczu: 14 650 11 31

Filia w Żabnie: 14 645 69 36

Z pozdrowieniami,

Dyrektor i Pracownicy PPPP w Tarnowie

W związku z zagrożeniem epidemicznym

zawiesza się

działalność dydaktyczną, terapeutyczną i diagnostyczną Poradni

 

od dnia 14 kwietnia 2020 r.
do 24 kwietnia 2020 r.

 

W tym czasie wszystkie zaplanowane wcześniej badania diagnostyczne
oraz zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne  realizowane
w bezpośrednim kontakcie zostają odwołane.

Pracownicy Poradni podejmą pracę zdalną za pośrednictwem telefonu,
poczty tradycyjnej i elektronicznej.

 

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy dla Państwa dostępni

w godzinach 8:00 do 12:00

 

oraz pod numerami telefonów:

PPPP w Tarnowie: 14 627 29 59

Filia w Tuchowie: 14 652 64 94

Filia w Wojniczu: 14 650 11 31

Filia w Żabnie: 14 645 69 36

oraz adresami mailowymi:

PPPP w Tarnowie: sekretariat@pppptarnow.pl

Filia w Tuchowie:  filiatuchow@pppptarnow.pl

Filia w Wojniczu: filiawojnicz@pppptarnow.pl

Filia w Żabnie: filiazabno@pppptarnow.pl

Szanowni Państwo,

wszystkie bieżące informacje udostępniane przez Pracowników Poradni znajdują się w zakładce: COVID-19 

Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność ograniczenia relacji społecznych podajemy możliwość bezpośrednich kontaktów emailowych z poszczególnymi pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

Mamy nadzieję, że taka forma kontaktu pozwoli na utrzymanie efektów pracy terapeutycznej.

PPPP Tarnów

Ewa Bańdur, pedagog – ewa.bandur@pppptarnow.pl
Anna Bomba, psycholog – anna.bomba@pppptarnow.pl
Bożena Dulowska, pedagog – bozena.dulowska@pppptarnow.pl
Beata Gil, logopeda – beata.gil@pppptarnow.pl
Monika Koczwara, psycholog – monika.koczwara@pppptarnow.pl
Małgorzata Piotrowska, pedagog – malgorzata.piotrowska@pppptarnow.pl
Patrycja Pleban, psycholog – patrycja.pleban@pppptarnow.pl
Aleksandra Smoła, pedagog – aleksandra.smola@pppptarnow.pl
Krystyna Zając, logopeda – krystyna.zajac@pppptarnow.pl
Ewa Pleśniar, psycholog – ewa.plesniar@pppptarnow.pl

PPPP Filia Wojnicz

Magdalena Podolańska, psycholog – magdalena.podolanska@pppptarnow.pl
Anna Juśko-Mróz, psycholog – anna.jusko-mroz@pppptarnow.pl
Katarzyna Mida, logopeda – katarzyna.mida@pppptarnow.pl
Sabina Rosołowska-Patuła, logopeda – sabina.rosolowska-patula@pppptarnow.pl
Joanna Stach-Andreasik, pedagog – joanna.stachandreasik@pppptarnow.pl

PPPP Filia Tuchów

Jolanta Dziuban, pedagog – jolanta.dziuban@pppptarnow.pl
Ewa Jachym-Kawa, logopeda – ewa.jachym-kawa@pppptarnow.pl
Paulina Polner, psycholog – paulina.polner@pppptarnow.pl
Agnieszka Szymańska, psycholog – agnieszka.szymanska@pppptarnow.pl
Aneta Knapik, logopeda – aneta.knapik@pppptarnow.pl
Barbara Romanowska, logopeda – barbara.romanowska@pppptarnow.pl

PPPP Filia Żabno

Katarzyna Zych, logopeda – katarzyna.zych@pppptarnow.pl
Anna Drozdowska-Flak, psycholog – anna.drozdowska-flak@pppptarnow.pl
Dorota Orłowska, pedagog – dorota.orlowska@pppptarnow.pl
Renata Spinda, logopeda – renata.spinda@pppptarnow.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

W związku z zagrożeniem epidemicznym ograniczona została również działalność Zespołu Orzekającego działającego w Poradni.

Wnioski o wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;  opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (ePUAP), która znajduje się pod adresem: epuap.gov.pl/pppptarnow/SkrytkaESP lub epuap.gov.pl/pppptarnow/skrytka

Nie odbędzie się posiedzenie Zespołu Orzekającego w dn. 01.04.2020 r.; kolejne terminy posiedzeń będą ustalane adekwatnie do sytuacji epidemicznej.