Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

07.12.2021 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Baw się i rozwijaj - gazetka na kilka sposobów