Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

W dniach 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 
w Tarnowie będzie czynna w godzinach od 8:00 do 12:00.