Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

06.06.2023 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

W związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną w Polsce do odwołania zawiesza się spotkania grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych.

Zrealizowane zostaną one w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych w dniach wyznaczonych na spotkania. 

Zmiana formy spotkań grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych