Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

24.05.2022 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Julia Rybak

Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żabnie będzie czynna: 

  • w dniu 11.04.2022 w godzinach: 8.00-12.00; 14.00-18.00
  • w dniu 12.04.2022 w godzinach: 8.00-12.00
  • w dniu 13.04.2022 w godzinach: 8.00-12.00
  • w dniu 15.04.2022 w godzinach: 8.00-12.00