Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

07.12.2021 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Julia Rybak

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pedagogów szkolnych lub przedstawicieli Rady Pedagogicznej Placówek Oświatowych podlegających Filii w Żabnie na spotkanie, które odbędzie się 11.06.2021 o godzinie 11.00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Filia w Żabnie,
ul. Jagiełły 18, 33-240 Żabno.
Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Z poważaniem
Joanna Szopińska
p.o. Kierownika Filii w Żabnie