Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

02.08.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informujemy, że w miesiącu maju 2024 r. na terenie Poradni rozpoczniemy pracę zajęć grupowych tj. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów
klas VII-VIII.

Więcej informacji w linku poniżej:

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne