Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Zaproszenie na dyżury logopedy w Punkcie Konsultacyjnym w Szkole Podstawowej w Brzozowej