Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Zaproszenie na dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzynach