Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

28.09.2021 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Joanna Blecharska

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Pedagodzy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy superwizyjnej pedagogów szkolnych gmin: Tarnów, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Skrzyszów, Wierzchosławice, Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka), które odbędzie się w siedzibie

          Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Krzyska 17 a  w Tarnowie w dniu 
28 września 2021 r. o godzinie 9.30.

Zgłoszenia  chętnych i potwierdzenie uczestnictwa  prosimy kierować na adres
bozena.dulowska@pppptarnow.pl do dnia 20.09.2021 r. 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 146272959 w godzinach 7.30-14.00.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu grupy superwizyjnej pedagogów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek powiatu tarnowskiego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie informuje, że zgłoszenia na realizację zajęć warsztatowych dla uczniów, badań przesiewowych, prelekcji dla rodziców oraz szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzonych na terenie kierowanych przez Państwa Placówek w roku szkolnym 2021/2022 należy składać do 30 listopada 2021 roku. Wszystkie zapotrzebowania zgłoszone po w/w terminie zostaną zrealizowane w następnym roku szkolnym i/lub w miarę bieżących możliwości.

Prosimy, by wnioski o zajęcia warsztatowe dla uczniów poparte były orientacyjną diagnozą potrzeb uczniów przeprowadzoną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego i wynikały z realnych zachowań, kłopotów czy zainteresowań uczniów.

 

Z poważaniem:

 Dyrektor PPPP w Tarnowie wraz z zespołem Pracowników

Szanowni Państwo, 

informujemy, że od 30 sierpnia 2021 roku do odwołania kontakt z Filią PPPP w Wojniczu jest możliwy wyłączenie pod numerem telefonu 14 65 01 131 w godzinach:

Poniedziałek 8.00-12.00

Wtorek 12.00-16.00

Środa 8.00-12.00

Czwartek 8.00-12.00

Piątek 8.00-12.00

 

Planowane diagnozy oraz zajęcia terapeutyczne odbywać się będą:

Dom Grodzki –  II piętro

ul. Długa 68

32-830 Wojnicz

Za zaistniałą sytuację przepraszamy, wynika ona z konieczności podjęcia prac remontowych. 

 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie pełni na obszarze Powiatu Tarnowskiego funkcję wiodącego Ośrodka–Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność ograniczenia relacji społecznych podajemy możliwość bezpośrednich kontaktów emailowych z poszczególnymi pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

Mamy nadzieję, że taka forma kontaktu pozwoli na utrzymanie efektów pracy terapeutycznej.

PPPP Tarnów

Ewa Bańdur, pedagog – ewa.bandur@pppptarnow.pl
Anna Bomba, psycholog – anna.bomba@pppptarnow.pl
Bożena Dulowska, pedagog – bozena.dulowska@pppptarnow.pl
Beata Gil, logopeda – beata.gil@pppptarnow.pl
Monika Koczwara, psycholog – monika.koczwara@pppptarnow.pl
Małgorzata Piotrowska, pedagog – malgorzata.piotrowska@pppptarnow.pl
Patrycja Pleban, psycholog – patrycja.pleban@pppptarnow.pl
Aleksandra Smoła, pedagog – aleksandra.smola@pppptarnow.pl
Krystyna Zając, logopeda – krystyna.zajac@pppptarnow.pl
Ewa Pleśniar, psycholog – ewa.plesniar@pppptarnow.pl
Katarzyna Słysz, logopeda – katarzyna.slysz@pppptarnow.pl

PPPP Filia Wojnicz

Magdalena Podolańska, psycholog – magdalena.podolanska@pppptarnow.pl
Anna Juśko-Mróz, psycholog – anna.jusko-mroz@pppptarnow.pl
Sabina Rosołowska-Patuła, logopeda – sabina.rosolowska-patula@pppptarnow.pl
Monika Karpińska, pedagog – monika.karpinska@pppptarnow.pl

PPPP Filia Tuchów

Jolanta Dziuban, pedagog – jolanta.dziuban@pppptarnow.pl
Ewa Jachym-Kawa, logopeda – ewa.jachym-kawa@pppptarnow.pl
Agnieszka Szymańska, psycholog – agnieszka.szymanska@pppptarnow.pl
Magdalena Perłowska, logopeda- magdalena.perlowska@pppptarnow.pl
Barbara Romanowska, logopeda – barbara.romanowska@pppptarnow.pl
Dorota Wantuch, psycholog – dorota.wantuch@pppptarnow.pl
Katarzyna Rejkowicz, psycholog – katarzyna.rejkowicz@pppptarnow.pl
Joanna Stach-Andreasik, pedagog – joanna.stachandreasik@pppptarnow.pl

PPPP Filia Żabno

Katarzyna Zych, logopeda – katarzyna.zych@pppptarnow.pl                                                                                                          Joanna Szopińska, pedagog – joanna.szopinska@pppptarnow.pl
Kinga Czerkies, logopeda – kinga.czerkies@pppptarnow.pl
Agata Pasternak, logopeda – agata.pasternak@pppptarnow.pl                                                                                                     
Marzena Szczebak, psycholog – marzena.szczebak@pppptarnow.pl