Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

03.10.2023 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Joanna Blecharska

Informacje dotyczące zmiany godzin otwarcia PPPP w Tarnowie oraz Filii będzie umieszczana w zakładce: Poradnia -> Harmonogram pracy. 

W dniu 14 października 2022 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie dostępna będzie dla klientów w godzinach:

  • PPPP w Tarnowie, 7:00 – 14:00,
  • PPPP w Tarnowie – Filia w Wojniczu, 08.00 – 14.00,
  • PPPP w Tarnowie – Filia w Żabnie, 10.00 – 14.00,
  • PPPP w Tarnowie – Filia w Tuchowie, 10.00 – 14.00.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek powiatu tarnowskiego

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie informuje, że zgłoszenia na realizację zajęć warsztatowych dla uczniów, badań przesiewowych, prelekcji dla rodziców oraz szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzonych na terenie kierowanych przez Państwa Placówek w roku szkolnym 2022/2023 należy składać do 30 listopada 2022 roku. Wszystkie zapotrzebowania zgłoszone po w/w terminie zostaną zrealizowane w następnym roku szkolnym i/lub w miarę bieżących możliwości.

Prosimy, by wnioski o zajęcia warsztatowe dla uczniów poparte były orientacyjną diagnozą potrzeb uczniów przeprowadzoną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego i wynikały z realnych zachowań, kłopotów czy zainteresowań uczniów.

 

Z poważaniem:

Dyrektor PPPP w Tarnowie wraz z zespołem Pracowników

W okresie wakacyjnym logopedzi z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie podczas zajęć z dziećmi tworzą z papieru różnorodne  figurki zwierząt, roślin, pojazdów, przedmiotów.  Origami – technika tworzenia przestrzennych figur z kartek papieru bez użycia nożyczek i kleju wpleciona w terapię logopedyczną to również nasza propozycja atrakcyjnego spędzania czasu z dzieckiem w domu. Składanie papieru rozwija koordynację wzrokowo – ruchową dziecka, wpływa na koncentrację uwagi, rozwija umiejętności manualne, wzbogaca wyobraźnię. Złożenie figurki origami krok po kroku wg instrukcji to sukces, który cieszy, gdyż wymaga  skupienia, precyzji i wytrwałości. Gotowa figurka, którą można ozdobić według własnego pomysłu i która potrafi np.  skakać czy latać, to dopiero wstęp do twórczej aktywności dziecka. Bohater lub przedmiot może być inspiracją do stworzenia przedstawienia, opowiadania z użyciem rekwizytów,  zabaw tematycznych z wykorzystaniem dialogu. Origami to doskonały sposób na wspólne z dzieckiem spędzanie czasu, połączenie relaksu i kreatywnej twórczości całej rodziny.