Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

18.06.2024 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji dotyczącej wyboru szkoły lub zawodu udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania może okazać się pomocne. Pod umieszczonymi poniżej linkami kryją się informacje dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych oraz krótkie filmy animowane, które pomogą Wam zdecydować jaką wybrać szkołę lub zawód. Tych z Was, którzy wybierają szkołę branżową I stopnia lub technikum, a tym samym wybierają już zawód zachęcam do lektury barometru zawodów, czyli listy zawodów  poszukiwanych na rynku pracy (zawodów deficytowych) i zawodów, w których najtrudniej znaleźć pracę (zawodów nadwyżkowych).

Życzymy trafnych wyborów i powodzenia i samych sukcesów na dalszym etapie kształcenia w szkole ponadpodstawowej. W razie wątpliwości lub trudności z wyborem szkoły i zawodu zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

mgr Małgorzata Piotrowska

Doradca zawodowy PPPP w Tarnowie

Załączniki:

Pytania pomocne w wyborze szkoły i zawodu
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
Jaki jestem? Oto jest pytanie
Zainteresowania – inspiracja do działania i sposób na relaks
Podsumowanie wiedzy o sobie
Przymiarka do wyboru zawodu
Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody na rok 2020 – województwo małopolskie.