Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

24.01.2023 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

W związku z zagrożeniem epidemicznym

zawiesza się

działalność dydaktyczną, terapeutyczną i diagnostyczną Poradni

od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W tym czasie wszystkie zaplanowane wcześniej badania diagnostyczne
oraz zajęcia terapeutyczne
i psychoedukacyjne  realizowane
w bezpośrednim kontakcie zostają odwołane.

Pracownicy Poradni podejmą pracę zdalną za pośrednictwem telefonu,
poczty tradycyjnej
i elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy dla Państwa dostępni

w godzinach 8:00 do 12:00

oraz pod numerami telefonów:

PPPP w Tarnowie: 14 627 29 59

Filia w Tuchowie: 14 652 64 94

Filia w Wojniczu: 14 650 11 31

Filia w Żabnie: 14 645 69 36

oraz adresami mailowymi:

PPPP w Tarnowie: sekretariat@pppptarnow.pl

Filia w Tuchowie:  filiatuchow@pppptarnow.pl

Filia w Wojniczu: filiawojnicz@pppptarnow.pl

Filia w Żabnie: filiazabno@pppptarnow.pl