Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


ZASADY UCZESTNICTWA W TERAPII METODĄ EEG BIOFEEDBACK W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W TARNOWIE


Warunkiem zakwalifikowania do terapii jest dostarczenie wyniku badania EEG (z opisem lekarza neurologa zawierającym określenie fotowrażliwości oraz dominacji półkuli) oraz dokumentacji lekarskiej z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko taką posiada.

 1. Dziecko musi posiadać aktualną diagnozę psychologiczną.
 2. Treningi odbywają się minimum raz w tygodniu.
 3. Czas trwania treningu 45 ? 60 minut.
 4. Początkowy cykl treningów obejmuje 10-15 spotkań.
 5. Całkowita liczba treningów zależy od ich postępów i wynosi 15-60 spotkań.
 6. Powodzenie terapii jest możliwe pod warunkiem regularnego uczestniczenia w treningach, w odstępach nie dłuższych niż 7 -10 dni.
 7. Najkorzystniejsze jest uczestnictwo w początkowych treningach 2-3 razy w tygodniu.
 8. Dziecko powinno dobrze przespać noc, przyjść na trening syte i wypoczęte, jest to warunek skuteczności treningu.
 9. Dziecko na trening może przynieść płytę z nagraniem ulubionej muzyki.
 10. We włosach nie może być metalowych spinek czy innych ozdób, a w uszach kolczyków.
 11. Telefon komórkowy należy wyłączyć i odłożyć.
 12. Włosy i skóra głowy muszą być czyste.
 13. Zadania domowe w miarę możliwości powinny być odrobione przed treningiem.
 14. Ze względów higienicznych, nie przeprowadza się treningów z dzieckiem o widocznych objawach infekcji.

 

 


 

 

Prezentacja w formacie PDF omawiająca badanie Biofeedback - (kliknij, aby pobrać plik)