Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się

23.01.2019 r. godz. 800

Galerie


DRUKI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

obowiązują od 01.09.2017 r.


WNIOSKI

1. Wniosek o badanie/konsultacje/terapie
2. Wniosek o wydanie opinii psychologicznej/ pedagogicznej/ logopedycznej
3. Wniosek o objęcie dziecka terapią EEG-BIOFEEDBACK

 

INFORMACJE


1. Opinia nauczyciela/wychowawcy o dziecku/uczniu
2. Opinia dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
3. Informacja o uczniu dla potrzeb doradztwa zawodowego
4. Informacja o uczniu z zaburzeniami w pisaniu i czytaniu

 

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/nauczania indywidualnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

2. Opinia nauczyciela/wychowawcy o dziecku/uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego


3. Druk zaświadczenia lekarskiego (w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ nauczania indywidualnego)
4. Druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka (w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)
4. Druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia (w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia)

5. Druk zaświadczenia lekarza otolaryngologa do celów oświatowych (w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego metodami dla dziecka słabosłyszącego, niesłyszącego)

6. Druk zaświadczenie lekarza okulisty do celów oświatowych (w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego metodami dla dziecka słabowidzącego, niewidzącego)

 

INNE

1. Wniosek o konsultację psychologiczną/ pedagogiczną/ logopedyczną dziecka w szkole (przedszkolu)
2. Wniosek o przeprowadzenie zajęć warsztatowych w szkole/ placówce
3. Druk zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach grupowychAby wyświetlić pliki potrzebny jest odpowiedni program, np. Adobe Reader w systemach Windows, GNU/Linux i Mac OS X, Preview w systemie Mac OS X (składnik systemu), Evince w systemach GNU/Linux.