Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Filia w Żabnie już coroczną tradycją, zorganizowali spotkanie dla terapeutów mowy pracujących w rejonie działania Filii w związku z obchodzonym w miesiącu marcu Europejskim Dniem Logopedy. Tym razem informacyjno-warsztatowe: „Logopedyczne ABC” przygotowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia koncentrowało się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętą komunikacją alternatywną. Czytaj więcej

„Nasze legendy”
Corocznym już zwyczajem w okresie ferii zimowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Filia w Żabnie organizowane są zajęcia grupowe dla dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej. Tym razem ich tematem przewodnim stały się tytułowe „Nasze legendy”.
Podczas spotkań prowadzonych w pierwszym tygodniu ferii dziewczętom i chłopcom zaproponowano różnorodne aktywności i zadania dające możliwość nie tylko utrwalenia nabytych umiejętności kształtowanych w trakcie terapii indywidualnych, ale również uczące współdziałania, dzielenia się spostrzeżeniami, uwagami, poszerzające wiedzę o najbliższym otoczeniu i motywujące do dalszych poszukiwań we własnym środowisku domowym. Zapoznawano ich bowiem z historiami rodzinnych miejscowościami, legendami o ich powstaniu, nadaniu nazwy czy ważnymi dla środowiska (a nawet kraju) postaciami. Zachęcano również do stworzenia własnych opowieści związanych z życiem i przeszłością rodzinną każdego obecnego na zajęciach dziecka. Ukierunkowało to ciekawość naszych podopiecznych dotyczącą ich dziadków i pradziadków – warunków życia, niecodziennych zdarzeń, zdjęć, ciekawych pamiątek rodzinnych itp. Czytaj więcej

Spotkanie w ramach cyklu "Kreatywna Logopedia"

Dnia 8 lutego 2018 r. w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, filia w Wojniczu logopedzi z gminy Wojnicz i Zakliczyn mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez mgr Justynę Łabędź pt. Umiejętności bazowe jako fundament w procesie aktywizacji języka prymarnego.
Pani Justyna, z wykształcenia polonistka, logopedka, studentka oligofrenopedagogiki przybliżyła nam tajniki umiejętności, które obserwujemy już u niemowląt, np.: ssanie, gryzienie, żucie, oddychanie, połykanie, wspólne pole uwagi, reakcje na dźwięki, naśladowanie, reagowanie na polecenia, posługiwanie się gestem, tak bardzo istotne w procesie nabywania mowy.
Zgodnie z zasadą POWIEDZ, POKAŻ, DAJ ODCZUĆ, prowadząca włączyła uczestniczki w szkolenie, dając im nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną wiedzę dotyczącą nauki umiejętności komunikacyjnych niemowląt i małych dzieci. Kontakt wzrokowy, uwaga słuchowa, naśladowanie, ruch ręką i pamięć to tylko kilka z ważnych funkcji, niezbędnych do tego, by mowa dziecka rozwijała się w sposób normatywny.
Spotkanie miało charakter nie tylko szkoleniowy, omówione zostały także bieżące problemy oraz sukcesy związane z pracą logopedyczną w placówkach edukacyjnych. Jak zawsze gościom Poradni towarzyszył dobry humor i spotkanie przebiegło w pogodnej, i serdecznej atmosferze.

Dogoterapia

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych rodziców ze swoimi pociechami na grupowe warsztaty z suczką Luną – certyfikowanym psem terapeutycznym rasy Flat Coated Retriever, które odbędą się 14.02.2018 r. o godz. 1500 w siedzibie Poradni przy ul. Krzyskiej 17A w Tarnowie.
Zajęcia z psem mają charakter zarówno edukacyjny, jak i terapeutyczny. Obecność czworonoga sprawia, że dzieci są bardziej skoncentrowane i zmotywowane do działania, lepiej się komunikują i podwyższają swoją samoocenę. Dodatkowym atutem spotkania jest wiedza dotycząca opieki nad psem, zachowania zasad bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzęciem oraz nawiązanie pozytywnych relacji z Luną i innymi uczestnikami zajęć.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zapisywanie się do udziału w zajęciach pod nr telefonu 14 6272959.

Bawiące się dzieci literkami abc

Tradycyjnie w czasie ferii zimowych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie Filia w Tuchowie zorganizowano zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku 5 –10 lat. Na zajęcia zakwalifikowano 13 uczestników.
Zgodnie z opracowanym wcześniej programem pracy, specjaliści Poradni prowadzili ćwiczenia usprawniające deficyty funkcji percepcyjno – motorycznych oraz stymulujące rozwój mowy z treningiem umiejętności społecznych i relaksacją. Ze względu na założone cele pedagog, psycholog i logopeda realizowali zajęcia w formie indywidualnej oraz grupowej.
Zainteresowani rodzice korzystali ze wskazówek do pracy, otrzymali materiały instruktażowe. Z prowadzonych rozmów wynika, że uczestnicy pozytywnie oceniają zajęcia i ich efekty.

Zdjęcia z zajęć Ferii zimowych w Filii w Tuchowie 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Tarnowie Filia w Tuchowie zaprasza rodziców i wychowawców do udziału w  psychoedukacyjnych zajęciach warsztatowych.

Spotkania mają na celu podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez uwrażliwienie uczestników na niektóre metody wychowawcze i sposoby ich wdrażania. Dają okazję prezentacji ciekawego materiału, przygotowanego przez praktyków i sprawdzonego przez wielu rodziców.

Materiały do zajęć zostały opracowane na podstawie książki Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

Zajęcia mają charakter cykliczny – obejmują kilka spotkań, na których przewidziana jest realizacja następujących tematów:

  1. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?
  2. Zachęcanie do współpracy.
  3. Zamiast stosowania kar.
  4. Zachęcanie do samodzielności.
  5. Pochwały i szacunek do samego siebie.
  6. Uwalnianie dzieci od grania ról.
  7. Podsumowanie – razem rozwiązujemy problemy. 

Spotkania rozpoczną się po zebraniu grupy (minimum 10 osób).
 
Zgłoszenia przyjmowane są:
telefonicznie pod numerem: 14 652 64 94
lub osobiście w siedzibie Filii
ul. Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów