Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

03.10.2023 r. o godzinie 8:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Powiatu Tarnowskiego
Logo Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Logo Kuratorium Oświaty w Krakowie
Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 4 maja 2020 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie wznowiła swoją działalność w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

ZGŁASZANIE DO PORADNI:

  • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza Placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz (dotyczy to również Filii).
  • Druki dokumentów znajdują się na stronie internetowej Poradni jak również są dostępne bezpośrednio w siedzibie.

ZGŁOSZENIA DO PORADNI PRZYJMUJE TELEFONICZNIE SEKRETARIAT CODZIENNIE W GODZINACH 8.00 – 16.00  POD NUMERAMI TELEFONÓW: 

PPPP Tarnów: 14 627 29 59
Filia PPPP w Tuchowie: 14 652 64 94
Filia PPPP w Wojniczu: 14 650 11 31
Filia PPPP w Żabnie: 14 645 69 36 

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

  • Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.
  • W momencie telefonicznego ustalania terminu wizyty będziecie Państwo informowani o warunkach pracy Poradni  w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
  • Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, zespoły orzekające w Poradni będą odbywać się w miarę możliwości raz na dwa/trzy tygodnie.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA:

  • Osoby będące w Poradni w terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym terapeutą  FORMIE ZDALNEJ (poprzez e-mail, telefonicznie itp.)
  • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem realizowany jest w formie bezpośredniej.