Ogłoszenie

Najbliższe posiedzenie Zespołu
Orzekającego
odbędzie się

05.08.2020 r. o godzinie 8.00

W związku ze stanem epidemii zmienione zostają formy spotkania grupy superwizyjnej pedagogów – odbędą się one 28.04.2020 r. i 18.05.2020 r.  w postaci konsultacji indywidualnych drogą e-mail (adres bozena.dulowska@pppptarnow.pl) w godz. 8.00-12.00. Zapraszam do kontaktu.

Bożena Dulowska