Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

04.12.2019 r. godz. 8.00

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że przy wpisywaniu do Systemu Informacji Oświatowej orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy uwzględniać miejsce składania przez rodzica wniosku i dostosowanie rozszerzonego numeru REGON, odpowiednio:

PPPP w Tarnowie 8518114608

Filia PPPP w Tuchowie 85181460800033

Filia PPPP w Wojniczu 85181460800026

Filia PPPP w Żabnie 85181460800040