Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

30.07.2019 r. godz. 8.00

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy pracownicy PPPP w Tarnowie, Filii w Żabnie jak co roku zorganizowali spotkanie informacyjno-warsztatowe dla terapeutów pracujących na terenie gmin Żabno i Wietrzychowice. W tym roku skoncentrowano się na tych zaburzeniach, diagnozie i aspektach praktycznych w terapii logopedycznej, w zakresie których potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności sygnalizowali współpracujący z Filią terapeuci.

Tytuł spotkania brzmiał: „Zaburzenia percepcji słuchowej oraz przetwarzania słuchowego i ich wpływ na rozwój mowy i języka dziecka”, zaś do jego realizacji zaproszono Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa. Spotkanie odbyło się także we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, Publicznym Przedszkolem w Łęgu Tarnowskim oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego. Na zaproszenie odpowiedziało 29 terapeutów.
Prowadzące szkolenie panie mgr Bożena Senkowska i mgr Ilona Okruta przybliżyły zebranym zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i te bliskie codziennej praktyce terapeutycznej. Mgr Bożena Senkowska skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z rozwojem percepcji słuchowej, obserwowanych trudnościach w tym zakresie i możliwych sposobach stymulacji. Zwróciła uwagę na funkcje analizatora słuchowego i ich znaczenie dla rozwoju poznawczego oraz językowego funkcjonowania dziecka, jak i przybliżyła zagadnienie rozwijania i usprawnianie zaburzonych funkcji słuchowych w różnych zaburzeniach komunikacji językowej. Mgr Ilona Okruta natomiast zapoznawała ze specyfiką trudności związanych z centralnym przetwarzaniem słuchowym, zaburzeniami i ich wpływem na rozwój i edukację dzieci.
Uczestnicy otrzymali materiały w formie papierowej, by w efektywny sposób mogli wykorzystać pozyskane wiadomości w późniejszym czasie. Biorący udział w spotkaniu mieli także możliwość skorzystania z konsultacji i porad udzielanych przez pracowników PPPP w Tarnowie, Filia w Żabnie, dotyczących zalecanych form wsparcia, jak i możliwych sposobów ich realizacji w odniesieniu do indywidualnych trudności podopiecznych Poradni.

mgr Katarzyna Zych