Ogłoszenie

Zespół orzekający

Najbliższe posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się:

01.10.2019 r. godz. 8.00

Problemy z nadpobudliwością i koncentracją uwagi obserwuje się obecnie u niemal 50% uczniów. Zaburzenia te znacznie utrudniają przyswajanie wiedzy i prawidłowe funkcjonowanie dziecka w środowisku. Podstawą terapii w takim przypadku jest rzetelna diagnoza, którą pomaga przeprowadzić nowoczesny, obiektywny, komputerowy test MOXO. Badania naukowe wykazały 90% skuteczności tego narzędzia diagnostycznego. Jest to pierwszy na świecie test, w którym zastosowano dystraktory (czynniki rozpraszające uwagę) symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe. Test opracowany został dla dwóch grup wiekowych 7-12 lat oraz 13-60 lat. Badanie testem MOXO wykonywane jest przez odpowiednio wyszkolonych specjalistów: psychiatrów, neurologów, psychologów, pedagogów, logopedów.MOXO jest obiektywnym i wiarygodnym narzędziem wspierającym diagnozę ADHD. Test sprawdza rzeczywiste reakcje badanego, następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych objawów ADHD czyli: zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadaktywności. Przed wykonaniem testu badany otrzymuje jasne instrukcje, po czym zadania wykonuje samodzielnie na komputerze. Test trwa niespełna 15 minut i podzielony jest na 8 etapów. Wyniki testu zostają zobrazowane w formie barwnych wykresów. Pozwalają precyzyjnie określić rodzaj zaburzeń i dostosować odpowiednią terapię. Wyniki testu MOXO są respektowane i cenione nie tylko przez pracowników pedagogicznych ale i przez psychiatrów i neurologów.

MOXO pozwala określić:

  • jak zmieniają się reakcje badanego w czasie;
  • jak kształtują się wskaźniki uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości w obecności różnego rodzaju dystraktorów o różnym nasileniu.

Wyniki testu MOXO skutecznie wspomagają:

  • postawienie diagnozy o zaburzeniach uwagi (w tym ADHD) bądź jej wykluczenie;
  • zaplanowanie terapii, w tym farmakoterapii, z uwzględnieniem wpływu różnego rodzaju czynników rozpraszających uwagę na zachowanie badanego;
  • obiektywne zweryfikowanie efektów zastosowanej terapii (psychologicznej, pedagogicznej, farmakologicznej).

Od stycznia 2019 roku wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do zgłaszania się na diagnozę testem MOXO osobiście do siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Tarnowie ul. Krzyska 17A lub telefonicznie pod numerem telefonu (0-14) 627-29-59.